قیمت پایانی تغییر درصد
2,912 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,918 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,912 0.00 0.00
اولین قیمت 2,959
قیمت دیروز 2,912
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,039 2,751
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1456000
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.824 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,972 2,918 2,924 1,000 1
1 88,372 2,911 2,929 25,680 1
2 1,974 2,910 2,950 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65