قیمت پایانی تغییر درصد
4,299 14.00 0.32

داده ها

آخرین معامله 4,295 18.00 0.42
قیمت پایانی 4,299 14.00 0.32
اولین قیمت 4,320
قیمت دیروز 4,313
بازه روز 4,449 4,205
قیمت مجاز 4,528 4,098
بازه هفته 4,501 4,324
بازه سال - -
P/E 2149500
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.04 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,742
حجم معاملات 8.747 میلیون
ارزش معاملات 37.605 میلیارد
ارزش بازار 11.177 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.444 میلیون 6.209 میلیون
حقوقی 302,975 2.539 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 744 376
حقیقی 741 370
حقوقی 3 6
تغییر حقوقی به حقیقی 9.611 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,000 4,289 4,297 26,821 1
1 5,000 4,280 4,298 1,878 1
2 2,469 4,275 4,300 34,500 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65