قیمت پایانی تغییر درصد
2,899 5.00 0.17

داده ها

آخرین معامله 2,876 18.00 0.62
قیمت پایانی 2,899 5.00 0.17
اولین قیمت 2,921
قیمت دیروز 2,894
بازه روز 2,945 2,865
قیمت مجاز 3,039 2,751
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1449500
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 509
حجم معاملات 2.687 میلیون
ارزش معاملات 7.79 میلیارد
ارزش بازار 5.798 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.685 میلیون 2.231 میلیون
حقوقی 2,400 456,149
تعداد خرید فروش
مجموع 186 122
حقیقی 185 120
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.315 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,871 2,876 3,480 1
1 4,000 2,870 2,880 15,000 1
1 1,000 2,869 2,885 5,849 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65