قیمت پایانی تغییر درصد
3,607 9.00 0.25

داده ها

آخرین معامله 3,600 16.00 0.44
قیمت پایانی 3,607 9.00 0.25
اولین قیمت 3,760
قیمت دیروز 3,616
بازه روز 3,760 3,436
قیمت مجاز 3,796 3,436
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1803500
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 969
حجم معاملات 5.857 میلیون
ارزش معاملات 21.127 میلیارد
ارزش بازار 7.214 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.011 میلیون 5.131 میلیون
حقوقی 846,079 726,561
تعداد خرید فروش
مجموع 370 304
حقیقی 368 303
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 431.101 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,160 3,576 3,615 15,000 1
1 10,000 3,575 3,616 30,000 1
1 20,000 3,573 3,617 7,425 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65