قیمت پایانی تغییر درصد
3,053 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,049 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,053 0.00 0.00
اولین قیمت 3,081
قیمت دیروز 3,053
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,258 2,948
بازه هفته 3,279 3,111
بازه سال - -
P/E 1526500
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.106 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,448 3,049 3,059 1,910 1
1 4,410 3,038 3,060 29,209 1
1 5,000 3,036 3,070 299 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65