قیمت پایانی تغییر درصد
3,846 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,840 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,846 0.00 0.00
اولین قیمت 3,740
قیمت دیروز 3,846
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,131 3,739
بازه هفته 4,300 3,933
بازه سال - -
P/E 1923000
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.04 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 29,751 3,841 3,871 25,000 1
1 388 3,840 3,872 5,000 1
1 1,950 3,837 3,875 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65