قیمت پایانی تغییر درصد
2,545 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,545 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,545 0.00 0.00
اولین قیمت 2,545
قیمت دیروز 2,545
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,039 2,751
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1272500
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.09 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
30 320,187 2,545 2,799 95,609 6
2 1,000 2,530 2,800 30,800 3
1 505 2,515 2,885 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65