قیمت پایانی تغییر درصد
8,190 67.00 0.82

داده ها

آخرین معامله 8,149 26.00 0.32
قیمت پایانی 8,190 67.00 0.82
اولین قیمت 8,210
قیمت دیروز 8,123
بازه روز 8,250 8,140
قیمت مجاز 8,894 8,048
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6519240
تعداد سهام 14.252 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.168 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 509
حجم معاملات 2.763 میلیون
ارزش معاملات 22.632 میلیارد
ارزش بازار 116.724 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.194 میلیون 913,623
حقوقی 1.569 میلیون 1.85 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 229 140
حقیقی 223 132
حقوقی 6 8
تغییر حقوقی به حقیقی 2.3 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 197 8,149 8,150 14,888 1
1 10,682 8,141 8,200 70,986 4
1 2,000 8,130 8,230 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65