قیمت پایانی تغییر درصد
7,430 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,373 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,430 0.00 0.00
اولین قیمت 7,680
قیمت دیروز 7,430
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,894 8,048
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5914280
تعداد سهام 14.252 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.168 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 105.892 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,147 7,375 7,389 9,740 12
1 6,500 7,373 7,450 10,590 1
1 1,530 7,370 7,460 3,300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65