قیمت پایانی تغییر درصد
9,018 134.00 1.46

داده ها

آخرین معامله 9,000 152.00 1.66
قیمت پایانی 9,018 134.00 1.46
اولین قیمت 8,820
قیمت دیروز 9,152
بازه روز 9,110 8,820
قیمت مجاز 9,609 8,695
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7178328
تعداد سهام 14.252 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.078 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 157
حجم معاملات 1.906 میلیون
ارزش معاملات 17.188 میلیارد
ارزش بازار 128.525 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 283,651 1.037 میلیون
حقوقی 1.622 میلیون 869,475
تعداد خرید فروش
مجموع 39 66
حقیقی 35 56
حقوقی 4 10
تغییر حقوقی به حقیقی 6.79 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 9,001 9,019 9,250 2
5 159,360 9,000 9,050 600 1
2 200,000 8,950 9,098 11,150 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65