قیمت پایانی تغییر درصد
9,274 51.00 0.55

داده ها

آخرین معامله 9,201 124.00 1.33
قیمت پایانی 9,274 51.00 0.55
اولین قیمت 9,299
قیمت دیروز 9,325
بازه روز 9,396 9,181
قیمت مجاز 9,791 8,859
بازه هفته 9,497 8,898
بازه سال - -
P/E 7382104
تعداد سهام 14.252 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.093 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 285
حجم معاملات 1.903 میلیون
ارزش معاملات 17.644 میلیارد
ارزش بازار 132.173 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 400,380 900,234
حقوقی 1.505 میلیون 1.005 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 92 81
حقیقی 85 75
حقوقی 7 6
تغییر حقوقی به حقیقی 4.636 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,500 9,200 9,201 1,405 1
1 250 9,187 9,249 2,500 1
2 1,341 9,183 9,250 17,600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65