قیمت پایانی تغییر درصد
9,980 207.00 2.03

داده ها

آخرین معامله 9,850 337.00 3.31
قیمت پایانی 9,980 207.00 2.03
اولین قیمت 10,370
قیمت دیروز 10,187
بازه روز 10,370 9,700
قیمت مجاز 10,696 9,678
بازه هفته 9,850 9,250
بازه سال - -
P/E 7944080
تعداد سهام 14.252 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.03 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,550
حجم معاملات 10.122 میلیون
ارزش معاملات 101.014 میلیارد
ارزش بازار 142.235 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.486 میلیون 2.462 میلیون
حقوقی 6.635 میلیون 7.66 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 601 278
حقیقی 588 273
حقوقی 13 5
تغییر حقوقی به حقیقی 10.224 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,502 9,800 9,850 30,000 1
1 6,000 9,757 10,000 6,000 1
1 5,000 9,701 10,009 2,269 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65