قیمت پایانی تغییر درصد
9,952 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,952 0.00 0.00
اولین قیمت 10,060
قیمت دیروز 9,952
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,904 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7921792
تعداد سهام 14.252 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.005 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 141.836 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 150,000 9,855 9,937 15,000 1
1 30,000 9,850 9,945 15,000 1
1 1,000 9,825 9,950 72,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/15)

65