قیمت پایانی تغییر درصد
7,947 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,947 0.00 0.00
اولین قیمت 8,111
قیمت دیروز 7,947
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,516 7,706
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6325812
تعداد سهام 14.252 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 113.261 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,750 8,000 8,000 3,179 1
1 10,000 7,901 8,030 46,296 1
1 64,831 7,900 8,050 77,660 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65