قیمت پایانی تغییر درصد
9,483 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,483 0.00 0.00
اولین قیمت 9,580
قیمت دیروز 9,483
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,894 8,048
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7548468
تعداد سهام 14.252 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.168 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 135.152 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 289,411 9,400 9,500 2,537 1
1 150 9,372 9,530 4,202 1
1 1,000 9,360 9,537 280 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65