قیمت پایانی تغییر درصد
9,262 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,201 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,262 0.00 0.00
اولین قیمت 9,687
قیمت دیروز 9,262
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,118 9,156
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7039120
تعداد سهام 230.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.134 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,800 9,196 9,246 9,590 2
2 2,255 9,190 9,248 17,000 3
2 5,300 9,188 9,250 1,304 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65