قیمت پایانی تغییر درصد
15,122 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,189 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,122 0.00 0.00
اولین قیمت 15,051
قیمت دیروز 15,122
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,878 14,366
بازه هفته 16,750 15,000
بازه سال - -
P/E 11492720
تعداد سهام 230.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.484 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 132 15,061 15,888 13,000 1
1 500 14,828 16,000 1,000 1
1 70 14,750 16,100 415 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65