قیمت پایانی تغییر درصد
11,261 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,333 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,261 0.00 0.00
اولین قیمت 11,300
قیمت دیروز 11,261
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,118 9,156
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8558360
تعداد سهام 230.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.595 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 750 11,281 11,346 45 1
1 2,000 11,241 11,347 2,550 1
2 3,200 11,240 11,387 4,331 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65