قیمت پایانی تغییر درصد
10,434 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,620 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,434 0.00 0.00
اولین قیمت 10,112
قیمت دیروز 10,434
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,620 9,610
بازه هفته 11,520 10,880
بازه سال - -
P/E 7929840
تعداد سهام 230.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.404 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 61,315 10,620 10,649 250 1
1 206 10,619 11,281 1,032 1
1 3,000 10,550 11,500 400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65