قیمت پایانی تغییر درصد
11,962 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,909 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,962 0.00 0.00
اولین قیمت 11,999
قیمت دیروز 11,962
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,118 9,156
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9091120
تعداد سهام 230.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.756 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 11,743 11,909 247 1
1 2,000 11,740 11,939 1,000 1
1 200 11,732 11,949 10,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65