قیمت پایانی تغییر درصد
9,913 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,913 0.00 0.00
اولین قیمت 9,815
قیمت دیروز 9,913
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,442 9,448
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7533880
تعداد سهام 230.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.284 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,200 10,000 10,047 10,208 1
2 15,120 9,995 10,049 4,500 2
1 15,000 9,994 10,050 14,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65