داده ها

آخرین معامله 6,911 69.00 0.99
قیمت پایانی 6,911 69.00 0.99
اولین قیمت 6,911
قیمت دیروز 6,980
بازه روز 6,911 6,911
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 35.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2
حجم معاملات 1,351
ارزش معاملات 9.337 میلیون
ارزش بازار 243.267 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1,351 1,351
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 1
حقیقی 2 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65