داده ها

آخرین معامله 1,821 47.00 2.65
قیمت پایانی 1,776 2.00 0.11
اولین قیمت 1,774
قیمت دیروز 1,774
بازه روز 1,821 1,774
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 1,780 1,770
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 35.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 41
حجم معاملات 261,851
ارزش معاملات 465.055 میلیون
ارزش بازار 62.515 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 261,851 261,851
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 14
حقیقی 7 14
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65