داده ها

آخرین معامله 5,602 114.00 1.99
قیمت پایانی 5,602 114.00 1.99
اولین قیمت 5,602
قیمت دیروز 5,716
بازه روز 5,602 5,602
قیمت مجاز 6,129 6,009
بازه هفته 6,130 5,831
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 35.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 4
حجم معاملات 1,500
ارزش معاملات 8.403 میلیون
ارزش بازار 197.19 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1,500 1,500
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 1
حقیقی 3 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 6,009 532,462 39
0 0 0 6,011 168 1
0 0 0 6,012 168 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65