قیمت پایانی تغییر درصد
17,911 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,222 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,911 0.00 0.00
اولین قیمت 18,250
قیمت دیروز 17,911
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,600 11,400
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2758294
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.478 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,057 17,222 17,997 618 1
1 500 17,204 18,000 4,605 4
1 1,000 17,111 18,060 110 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65