قیمت پایانی تغییر درصد
24,290 916.00 3.63

داده ها

آخرین معامله 23,946 1,260.00 5.00
قیمت پایانی 24,290 916.00 3.63
اولین قیمت 24,900
قیمت دیروز 25,206
بازه روز 24,965 23,946
قیمت مجاز 26,466 23,946
بازه هفته 23,895 22,685
بازه سال - -
P/E 3740660
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 1,232
حجم معاملات 1.612 میلیون
ارزش معاملات 39.15 میلیارد
ارزش بازار 6.073 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.612 میلیون 1.434 میلیون
حقوقی 0 177,870
تعداد خرید فروش
مجموع 554 283
حقیقی 554 281
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 4.32 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 90 23,201 23,946 229,837 18
1 100 22,334 24,247 150 1
1 47 21,801 24,248 11,617 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65