قیمت پایانی تغییر درصد
22,920 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,147 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,920 0.00 0.00
اولین قیمت 23,000
قیمت دیروز 22,920
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,600 11,400
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3529680
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.73 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 13,500 23,040 23,147 12,858 6
1 100 23,000 23,871 245 2
1 45 22,625 24,896 51 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65