قیمت پایانی تغییر درصد
16,777 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,787 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,777 0.00 0.00
اولین قیمت 16,787
قیمت دیروز 16,777
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,600 11,400
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2583658
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.194 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 963 16,720 16,800 23,100 2
2 5,100 16,690 16,803 500 1
1 3,000 16,658 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65