قیمت پایانی تغییر درصد
11,078 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,090 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,078 0.00 0.00
اولین قیمت 11,370
قیمت دیروز 11,078
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,181 11,021
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1706012
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.77 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 48,901 11,090 11,100 3,051 1
1 4,000 11,085 11,190 4,189 2
1 1,770 11,082 11,197 3,896 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65