قیمت پایانی تغییر درصد
31,730 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 31,716 0.00 0.00
قیمت پایانی 31,730 0.00 0.00
اولین قیمت 31,999
قیمت دیروز 31,730
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 33,316 30,144
بازه هفته 32,485 28,999
بازه سال - -
P/E 4886420
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.933 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 250 31,100 32,398 4,000 1
1 200 30,662 32,500 35 1
2 232 30,658 32,580 94 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65