قیمت پایانی تغییر درصد
12,440 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,301 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,440 0.00 0.00
اولین قیمت 12,345
قیمت دیروز 12,440
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,595 12,301
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1915760
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.11 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 12,301 48,527 9
0 0 0 12,310 199 1
0 0 0 12,470 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65