قیمت پایانی تغییر درصد
960 14.00 1.48

داده ها

آخرین معامله 947 1.00 0.11
قیمت پایانی 960 14.00 1.48
اولین قیمت 980
قیمت دیروز 946
بازه روز 980 940
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.408 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 741
حجم معاملات 8.663 میلیون
ارزش معاملات 8.314 میلیارد
ارزش بازار 3.272 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.663 میلیون 8.663 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 175 181
حقیقی 175 181
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65