قیمت پایانی تغییر درصد
922 24.00 2.67

داده ها

آخرین معامله 920 22.00 2.45
قیمت پایانی 922 24.00 2.67
اولین قیمت 922
قیمت دیروز 898
بازه روز 924 916
قیمت مجاز 804 758
بازه هفته 908 875
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.408 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 510
حجم معاملات 4.322 میلیون
ارزش معاملات 3.986 میلیارد
ارزش بازار 3.142 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.323 میلیون 4.323 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 120 125
حقیقی 120 125
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 56,756 767 780 53,081 3
1 5,600 766 784 50,000 1
3 21,500 765 785 129,130 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65