قیمت پایانی تغییر درصد
1,515 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,505 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,515 0.00 0.00
اولین قیمت 1,502
قیمت دیروز 1,515
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,183 1,071
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -269670
تعداد سهام 641.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 445,633

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 972.171 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,484 1,500 1,540 3,500 1
1 5,000 1,495 1,542 608 1
1 17,000 1,494 1,544 14,622 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65