قیمت پایانی تغییر درصد
1,981 46.00 2.27

داده ها

آخرین معامله 1,940 87.00 4.29
قیمت پایانی 1,981 46.00 2.27
اولین قیمت 1,992
قیمت دیروز 2,027
بازه روز 2,079 1,931
قیمت مجاز 2,128 1,926
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -352618
تعداد سهام 641.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 256,679

معاملات

تعداد معاملات 942
حجم معاملات 5.216 میلیون
ارزش معاملات 10.331 میلیارد
ارزش بازار 1.271 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.216 میلیون 5.216 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 409 154
حقیقی 409 154
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,941 1,973 1,000 1
1 10,000 1,940 1,988 23,006 1
1 520 1,938 1,989 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65