قیمت پایانی تغییر درصد
1,427 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,459 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,427 0.00 0.00
اولین قیمت 1,401
قیمت دیروز 1,427
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,473 1,333
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -254006
تعداد سهام 641.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,962

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 915.702 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 1,435 1,459 18,102 1
1 15,000 1,433 1,463 15,000 1
1 6,757 1,432 1,464 20,809 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65