قیمت پایانی تغییر درصد
2,957 57.00 1.89

داده ها

آخرین معامله 2,990 24.00 0.80
قیمت پایانی 2,957 57.00 1.89
اولین قیمت 2,980
قیمت دیروز 3,014
بازه روز 3,025 2,871
قیمت مجاز 3,164 2,864
بازه هفته 2,927 2,805
بازه سال - -
P/E -526346
تعداد سهام 641.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 256,679

معاملات

تعداد معاملات 1,216
حجم معاملات 8.739 میلیون
ارزش معاملات 25.844 میلیارد
ارزش بازار 1.897 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.739 میلیون 8.739 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 427 331
حقیقی 427 331
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,713 2,959 2,990 4,354 1
1 20,000 2,930 2,995 10,000 1
1 20,002 2,926 2,998 34,123 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65