قیمت پایانی تغییر درصد
1,695 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,699 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,695 0.00 0.00
اولین قیمت 1,753
قیمت دیروز 1,695
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,183 1,071
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -301710
تعداد سهام 641.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 445,633

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.088 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,025 1,690 1,700 82,463 2
1 12,000 1,684 1,701 50,000 1
3 81,571 1,681 1,704 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65