قیمت پایانی تغییر درصد
1,275 22.00 1.76

داده ها

آخرین معامله 1,257 4.00 0.32
قیمت پایانی 1,275 22.00 1.76
اولین قیمت 1,267
قیمت دیروز 1,253
بازه روز 1,310 1,230
قیمت مجاز 1,183 1,071
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -226950
تعداد سهام 641.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 445,633

معاملات

تعداد معاملات 910
حجم معاملات 7.252 میلیون
ارزش معاملات 9.245 میلیارد
ارزش بازار 818.164 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.229 میلیون 7.012 میلیون
حقوقی 23,049 239,467
تعداد خرید فروش
مجموع 282 255
حقیقی 281 253
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 275.933 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,967 1,256 1,257 47,000 1
2 21,348 1,255 1,260 15,000 1
5 17,146 1,253 1,266 25,490 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65