قیمت پایانی تغییر درصد
1,331 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,336 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,331 0.00 0.00
اولین قیمت 1,319
قیمت دیروز 1,331
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,336 1,210
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -236918
تعداد سهام 641.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 407,830

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 854.099 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 232,169 1,336 1,340 265,000 13
1 3,000 1,331 1,350 80,212 2
2 51,200 1,330 1,374 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65