قیمت پایانی تغییر درصد
2,638 90.00 3.53

داده ها

آخرین معامله 2,675 127.00 4.98
قیمت پایانی 2,638 90.00 3.53
اولین قیمت 2,650
قیمت دیروز 2,548
بازه روز 2,675 2,560
قیمت مجاز 2,675 2,421
بازه هفته 2,649 2,374
بازه سال - -
P/E -469564
تعداد سهام 641.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 256,679

معاملات

تعداد معاملات 704
حجم معاملات 4.683 میلیون
ارزش معاملات 12.354 میلیارد
ارزش بازار 1.693 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.679 میلیون 4.683 میلیون
حقوقی 3,585 0
تعداد خرید فروش
مجموع 213 249
حقیقی 212 249
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 9.457 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
36 353,862 2,675 2,694 2,398 2
1 3,582 2,674 3,000 1,000 1
1 376 2,670 3,050 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65