داده ها

آخرین معامله 1,797 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,738 0.00 0.00
اولین قیمت 1,797
قیمت دیروز 1,738
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,797 1,627
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 152944
تعداد سهام 1.18 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 472,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.051 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 276,552 1,797 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65