داده ها

آخرین معامله 2,512 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,643 0.00 0.00
اولین قیمت 2,512
قیمت دیروز 2,643
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,776 2,512
بازه هفته 2,515 2,515
بازه سال - -
P/E 232584
تعداد سهام 1.18 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 472,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.119 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,512 719,108 14
0 0 0 2,625 1,500 1
0 0 0 2,776 7,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65