داده ها

آخرین معامله 2,467 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,375 0.00 0.00
اولین قیمت 2,322
قیمت دیروز 2,375
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,758 2,496
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 209000
تعداد سهام 1.18 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 472,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.803 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 900 2,330 2,468 28,500 1
1 431 2,329 2,469 1,500 1
2 8,000 2,323 2,490 130,450 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65