قیمت پایانی تغییر درصد
9,289 231.00 2.55

داده ها

آخرین معامله 9,510 452.00 4.99
قیمت پایانی 9,289 231.00 2.55
اولین قیمت 9,510
قیمت دیروز 9,058
بازه روز 9,510 8,606
قیمت مجاز 9,510 8,606
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 817432
تعداد سهام 1.18 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 472,000

معاملات

تعداد معاملات 85
حجم معاملات 243,056
ارزش معاملات 2.311 میلیارد
ارزش بازار 10.961 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 243,056 243,056
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 41 31
حقیقی 41 31
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 469,250 9,510 0 0 0
1 2,305 8,756 0 0 0
1 4,500 8,606 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65