داده ها

آخرین معامله 2,418 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,319 0.00 0.00
اولین قیمت 2,418
قیمت دیروز 2,319
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,758 2,496
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 204072
تعداد سهام 1.18 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 472,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.736 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 25,585 2,418 2,510 2,000 1
1 2,000 2,222 2,726 1,000 1
0 0 0 2,775 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65