قیمت پایانی تغییر درصد
2,490 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,503 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,490 0.00 0.00
اولین قیمت 2,398
قیمت دیروز 2,490
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,614 2,366
بازه هفته 2,503 2,333
بازه سال - -
P/E -156870
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.607 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
81 1.069 میلیون 2,503 2,503 35,000 1
4 38,232 2,502 2,520 21,335 1
1 1,000 2,501 2,530 43,333 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65