قیمت پایانی تغییر درصد
718 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 728 0.00 0.00
قیمت پایانی 718 0.00 0.00
اولین قیمت 720
قیمت دیروز 718
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 753 683
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -45234
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.905 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 107,975 718 728 70,937 3
1 100,000 717 730 203,334 4
1 100,000 716 733 40,565 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65