قیمت پایانی تغییر درصد
789 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 800 0.00 0.00
قیمت پایانی 789 0.00 0.00
اولین قیمت 799
قیمت دیروز 789
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 829 751
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -49707
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.094 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 776 800 4,756 2
4 356,780 775 801 50,000 1
1 30,000 774 802 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65