قیمت پایانی تغییر درصد
925 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 927 0.00 0.00
قیمت پایانی 925 0.00 0.00
اولین قیمت 911
قیمت دیروز 925
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 933 845
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -58275
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.455 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 25,478 925 927 59,063 5
1 3,000 921 930 79,653 6
4 71,233 920 931 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65