قیمت پایانی تغییر درصد
1,843 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,866 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,843 0.00 0.00
اولین قیمت 1,834
قیمت دیروز 1,843
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,897 1,717
بازه هفته 1,870 1,709
بازه سال - -
P/E -116109
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.891 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 46,850 1,865 1,867 50,012 2
1 50,000 1,860 1,868 403,458 6
1 95,001 1,858 1,869 14,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65