قیمت پایانی تغییر درصد
1,743 84.00 4.60

داده ها

آخرین معامله 1,768 59.00 3.23
قیمت پایانی 1,743 84.00 4.60
اولین قیمت 1,791
قیمت دیروز 1,827
بازه روز 1,800 1,736
قیمت مجاز 933 845
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -109809
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,306
حجم معاملات 21.356 میلیون
ارزش معاملات 37.22 میلیارد
ارزش بازار 4.625 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 21.056 میلیون 21.356 میلیون
حقوقی 300,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 428 264
حقیقی 427 264
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 522.9 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,550 1,745 1,769 1,248 3
1 10,000 1,744 1,770 177,054 9
3 61,269 1,742 1,771 12,325 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65