قیمت پایانی تغییر درصد
2,079 83.00 4.16

داده ها

آخرین معامله 2,093 97.00 4.86
قیمت پایانی 2,079 83.00 4.16
اولین قیمت 2,053
قیمت دیروز 1,996
بازه روز 2,095 1,917
قیمت مجاز 2,095 1,897
بازه هفته 2,048 1,989
بازه سال - -
P/E -130977
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 673
حجم معاملات 7.796 میلیون
ارزش معاملات 16.211 میلیارد
ارزش بازار 5.517 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.636 میلیون 7.496 میلیون
حقوقی 160,399 300,000
تعداد خرید فروش
مجموع 289 201
حقیقی 288 200
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 290.23 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9 2,090 2,094 4,000 2
2 22,243 2,060 2,095 500 1
1 5,000 2,056 2,140 3,525 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65