قیمت پایانی تغییر درصد
1,246 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,225 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,246 0.00 0.00
اولین قیمت 1,215
قیمت دیروز 1,246
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 933 845
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -78498
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.306 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 59,704 1,225 1,237 35,948 1
1 50,000 1,222 1,243 29,165 1
5 100,849 1,221 1,246 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65