قیمت پایانی تغییر درصد
1,250 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,251 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,250 0.00 0.00
اولین قیمت 1,201
قیمت دیروز 1,250
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 933 845
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -78750
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.317 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 1,252 1,262 32,000 1
1 928 1,251 1,263 85,100 2
2 55,599 1,239 1,270 61,854 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65