قیمت پایانی تغییر درصد
965 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 968 0.00 0.00
قیمت پایانی 965 0.00 0.00
اولین قیمت 942
قیمت دیروز 965
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,930 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -60795
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.561 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,570 930 988 12,031 1
2 6,100 925 990 19,000 3
1 1,200 901 999 24,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65