قیمت پایانی تغییر درصد
1,041 47.00 4.73

داده ها

آخرین معامله 1,043 49.00 4.93
قیمت پایانی 1,041 47.00 4.73
اولین قیمت 1,033
قیمت دیروز 994
بازه روز 1,043 1,005
قیمت مجاز 933 845
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -65583
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,799
حجم معاملات 35.221 میلیون
ارزش معاملات 36.674 میلیارد
ارزش بازار 2.762 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 35.16 میلیون 34.921 میلیون
حقوقی 60,569 300,000
تعداد خرید فروش
مجموع 363 461
حقیقی 362 460
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 249.248 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
70 2.491 میلیون 1,043 1,044 10,000 1
2 11,374 1,042 1,046 10,000 1
2 3,620 1,041 1,047 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65