قیمت پایانی تغییر درصد
1,599 7.00 0.44

داده ها

آخرین معامله 1,612 20.00 1.26
قیمت پایانی 1,599 7.00 0.44
اولین قیمت 1,640
قیمت دیروز 1,592
بازه روز 1,640 1,541
قیمت مجاز 933 845
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -100737
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,699
حجم معاملات 19.918 میلیون
ارزش معاملات 31.841 میلیارد
ارزش بازار 4.243 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 19.918 میلیون 19.818 میلیون
حقوقی 0 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 533 312
حقیقی 533 311
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 159.9 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,604 1,620 30,490 1
9 181,110 1,600 1,623 7,000 1
1 5,000 1,595 1,625 130,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65