قیمت پایانی تغییر درصد
1,305 62.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 1,305 62.00 4.99
قیمت پایانی 1,305 62.00 4.99
اولین قیمت 1,305
قیمت دیروز 1,243
بازه روز 1,305 1,305
قیمت مجاز 1,305 1,181
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -82215
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 140
حجم معاملات 3.363 میلیون
ارزش معاملات 4.388 میلیارد
ارزش بازار 3.463 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.363 میلیون 2.363 میلیون
حقوقی 0 1,000,000
تعداد خرید فروش
مجموع 21 68
حقیقی 21 67
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.305 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
75 2.257 میلیون 1,305 0 0 0
2 11,529 1,300 0 0 0
1 1,000 1,280 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65