قیمت پایانی تغییر درصد
2,377 112.00 4.50

داده ها

آخرین معامله 2,365 124.00 4.98
قیمت پایانی 2,377 112.00 4.50
اولین قیمت 2,400
قیمت دیروز 2,489
بازه روز 2,487 2,365
قیمت مجاز 2,613 2,365
بازه هفته 2,366 2,291
بازه سال - -
P/E -149751
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,063
حجم معاملات 14.739 میلیون
ارزش معاملات 35.035 میلیارد
ارزش بازار 6.308 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.573 میلیون 14.639 میلیون
حقوقی 3.167 میلیون 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 411 284
حقیقی 403 283
حقوقی 8 1
تغییر حقوقی به حقیقی 7.289 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,505 2,232 2,365 713,287 11
1 1,000 2,224 2,388 9,187 1
1 918 2,165 2,400 38,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65