قیمت پایانی تغییر درصد
1,637 20.00 1.21

داده ها

آخرین معامله 1,600 57.00 3.44
قیمت پایانی 1,637 20.00 1.21
اولین قیمت 1,581
قیمت دیروز 1,657
بازه روز 1,600 1,581
قیمت مجاز 1,739 1,575
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -103131
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 34
حجم معاملات 278,230
ارزش معاملات 440.041 میلیون
ارزش بازار 4.344 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 188,230 278,230
حقوقی 90,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 21 18
حقیقی 20 18
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 147.33 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 14,700 1,587 1,600 9,580 1
9 187,632 1,586 1,620 600 1
1 11,905 1,585 1,622 800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65