مجموع موارد: 1 عدد در 1 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
972 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 975 0.00 0.00
قیمت پایانی 972 0.00 0.00
اولین قیمت 999
قیمت دیروز 972
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,052 952
بازه هفته 1,032 992
بازه سال - -
P/E -61236
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.579 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 971 982 20,000 2
1 4,970 966 983 20,000 2
1 2,000 965 984 20,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65