قیمت پایانی تغییر درصد
1,366 61.00 4.67

داده ها

آخرین معامله 1,370 65.00 4.98
قیمت پایانی 1,366 61.00 4.67
اولین قیمت 1,370
قیمت دیروز 1,305
بازه روز 1,370 1,370
قیمت مجاز 1,438 1,302
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -86058
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 17
حجم معاملات 997,207
ارزش معاملات 1.366 میلیارد
ارزش بازار 3.625 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 997,207 997,207
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 5 6
حقیقی 5 6
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
91 4.765 میلیون 1,370 0 0 0
2 12,271 1,320 0 0 0
1 50,000 1,315 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65