قیمت پایانی تغییر درصد
1,838 47.00 2.49

داده ها

آخرین معامله 1,850 35.00 1.86
قیمت پایانی 1,838 47.00 2.49
اولین قیمت 1,850
قیمت دیروز 1,885
بازه روز 1,872 1,812
قیمت مجاز 933 845
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -115794
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 169
حجم معاملات 2.34 میلیون
ارزش معاملات 4.3 میلیارد
ارزش بازار 4.877 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.36 میلیون 2.36 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 57 77
حقیقی 57 77
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,000 1,850 1,860 1,600 1
1 55,000 1,849 1,870 20,361 1
1 2,000 1,848 1,871 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/26)

65