قیمت پایانی تغییر درصد
965 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 968 0.00 0.00
قیمت پایانی 965 0.00 0.00
اولین قیمت 942
قیمت دیروز 965
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,020 924
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -60795
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.561 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,100 961 968 30,000 1
1 1,150 960 969 90,000 1
1 20,000 954 970 1,616 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65