قیمت پایانی تغییر درصد
1,734 10.00 0.57

داده ها

آخرین معامله 1,703 41.00 2.35
قیمت پایانی 1,734 10.00 0.57
اولین قیمت 1,769
قیمت دیروز 1,744
بازه روز 1,790 1,684
قیمت مجاز 933 845
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -109242
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 992
حجم معاملات 9.885 میلیون
ارزش معاملات 17.144 میلیارد
ارزش بازار 4.601 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.885 میلیون 9.885 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 363 237
حقیقی 363 237
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,695 1,703 34,000 1
3 13,117 1,694 1,707 22,000 2
1 60,000 1,693 1,709 13,638 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65