قیمت پایانی تغییر درصد
1,282 28.00 2.14

داده ها

آخرین معامله 1,296 14.00 1.07
قیمت پایانی 1,282 28.00 2.14
اولین قیمت 1,340
قیمت دیروز 1,310
بازه روز 1,340 1,245
قیمت مجاز 933 845
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -80766
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,018
حجم معاملات 14.308 میلیون
ارزش معاملات 18.338 میلیارد
ارزش بازار 3.402 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 13.467 میلیون 13.963 میلیون
حقوقی 841,115 344,700
تعداد خرید فروش
مجموع 238 290
حقیقی 235 287
حقوقی 3 3
تغییر حقوقی به حقیقی 636.404 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 40,000 1,281 1,297 90,000 2
1 30,000 1,280 1,298 56,266 1
1 19,916 1,278 1,300 67,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/27)

65