قیمت پایانی تغییر درصد
1,184 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,195 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,184 0.00 0.00
اولین قیمت 1,184
قیمت دیروز 1,184
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,195 1,083
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -74592
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.142 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
13 359,281 1,195 0 0 0
3 90,000 1,191 0 0 0
1 1,000 1,183 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65