قیمت پایانی تغییر درصد
1,366 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,370 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,366 0.00 0.00
اولین قیمت 1,370
قیمت دیروز 1,366
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,434 1,298
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -86058
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.625 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,750 1,370 0 0 0
8 280,800 1,305 0 0 0
10 300,000 1,122 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65