قیمت پایانی تغییر درصد
1,662 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,625 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,662 0.00 0.00
اولین قیمت 1,581
قیمت دیروز 1,662
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,739 1,575
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -104706
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.41 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,623 1,631 1 1
2 40,860 1,622 1,632 1 1
1 2,000 1,621 1,633 1 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65