قیمت پایانی تغییر درصد
1,310 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,306 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,310 0.00 0.00
اولین قیمت 1,296
قیمت دیروز 1,310
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 933 845
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -82530
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.476 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 1,306 1,320 9,898 1
2 6,000 1,302 1,323 4,821 2
7 592,427 1,300 1,324 31,846 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65