قیمت پایانی تغییر درصد
1,083 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,070 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,083 0.00 0.00
اولین قیمت 1,160
قیمت دیروز 1,083
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,137 1,029
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -68229
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.874 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 236,700 720 1,088 7,900 1
0 0 0 1,103 15,856 1
0 0 0 1,110 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65