قیمت پایانی تغییر درصد
1,206 40.00 3.21

داده ها

آخرین معامله 1,186 60.00 4.82
قیمت پایانی 1,206 40.00 3.21
اولین قیمت 1,213
قیمت دیروز 1,246
بازه روز 1,262 1,185
قیمت مجاز 933 845
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -75978
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 588
حجم معاملات 6.669 میلیون
ارزش معاملات 8.043 میلیارد
ارزش بازار 3.2 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.382 میلیون 6.682 میلیون
حقوقی 300,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 171 135
حقیقی 170 135
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 361.8 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,756 1,186 1,189 20,000 2
4 95,277 1,185 1,190 44,863 2
11 187,300 1,184 1,199 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/4)

65