قیمت پایانی تغییر درصد
718 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 722 0.00 0.00
قیمت پایانی 718 0.00 0.00
اولین قیمت 729
قیمت دیروز 718
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 765 693
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -45234
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.905 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 23,000 713 725 3,300 1
5 108,850 711 729 15,000 1
2 70,000 710 730 231,334 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65