قیمت پایانی تغییر درصد
869 19.00 2.14

داده ها

آخرین معامله 865 23.00 2.59
قیمت پایانی 869 19.00 2.14
اولین قیمت 874
قیمت دیروز 888
بازه روز 878 860
قیمت مجاز 933 845
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -54747
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 219
حجم معاملات 1.524 میلیون
ارزش معاملات 1.325 میلیارد
ارزش بازار 2.306 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.524 میلیون 1.524 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 105 74
حقیقی 105 74
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,400 867 867 19,881 1
1 1,300 860 871 400 1
1 5,807 857 873 850 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/25)

65