قیمت پایانی تغییر درصد
1,927 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,935 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,927 0.00 0.00
اولین قیمت 1,890
قیمت دیروز 1,927
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,935 1,751
بازه هفته 1,935 1,731
بازه سال - -
P/E -121401
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.113 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
94 1.166 میلیون 1,935 1,951 1,000 1
3 6,000 1,934 1,985 700 1
1 1,000 1,933 1,990 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65