قیمت پایانی تغییر درصد
2,035 44.00 2.12

داده ها

آخرین معامله 2,008 71.00 3.42
قیمت پایانی 2,035 44.00 2.12
اولین قیمت 2,140
قیمت دیروز 2,079
بازه روز 2,140 1,980
قیمت مجاز 2,182 1,976
بازه هفته 2,048 1,989
بازه سال - -
P/E -128205
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 407
حجم معاملات 2.453 میلیون
ارزش معاملات 4.991 میلیارد
ارزش بازار 5.4 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.473 میلیون 2.473 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 191 133
حقیقی 191 133
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,994 2,045 2,000 1
1 10,000 1,993 2,049 2,000 1
1 50,000 1,992 2,051 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65