قیمت پایانی تغییر درصد
1,461 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,485 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,461 0.00 0.00
اولین قیمت 1,435
قیمت دیروز 1,461
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 933 845
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -92043
تعداد سهام 2.654 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.061 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.877 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 80,000 1,451 1,451 32,000 1
5 150,000 1,450 1,485 15,000 1
1 10,000 1,446 1,487 1,325 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/4)

65