قیمت پایانی تغییر درصد
1,271 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,229 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,271 0.00 0.00
اولین قیمت 1,268
قیمت دیروز 1,271
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,334 1,208
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 301227
تعداد سهام 10 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.71 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 12,735 1,229 1,231 2,630 1
1 7,000 1,228 1,237 30,000 1
1 20,000 1,227 1,238 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65