قیمت پایانی تغییر درصد
2,011 68.00 3.50

داده ها

آخرین معامله 2,000 57.00 2.93
قیمت پایانی 2,011 68.00 3.50
اولین قیمت 1,886
قیمت دیروز 1,943
بازه روز 2,040 1,880
قیمت مجاز 2,040 1,846
بازه هفته 2,135 1,920
بازه سال - -
P/E 476607
تعداد سهام 10 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 395
حجم معاملات 8.017 میلیون
ارزش معاملات 16.121 میلیارد
ارزش بازار 20.11 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.818 میلیون 6.063 میلیون
حقوقی 200,000 1.955 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 91 145
حقیقی 90 142
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 3.529 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,462 1,995 2,000 102,164 4
1 8,147 1,994 2,020 30,500 2
2 13,800 1,993 2,024 70,400 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65