قیمت پایانی تغییر درصد
1,026 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,016 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,026 0.00 0.00
اولین قیمت 1,069
قیمت دیروز 1,026
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,122 1,016
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 243162
تعداد سهام 10 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.26 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 82,627 1,016 1,036 2,000 1
1 25,000 1,007 1,037 2,000 1
1 10,000 994 1,038 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65