قیمت پایانی تغییر درصد
1,617 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,617 0.00 0.00
اولین قیمت 1,637
قیمت دیروز 1,617
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,201 1,087
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 383229
تعداد سهام 10 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.17 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 1.012 میلیون 1,599 1,599 12,808 3
1 5,000 1,593 1,614 49,205 1
1 12,503 1,590 1,615 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65