قیمت پایانی تغییر درصد
1,751 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,726 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,751 0.00 0.00
اولین قیمت 1,626
قیمت دیروز 1,751
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,838 1,664
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 414987
تعداد سهام 10 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 17.51 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 40,000 1,611 1,754 1.4 میلیون 14
2 4,040 1,410 1,768 10,990 1
1 1,010 1,210 1,770 6,666 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65