قیمت پایانی تغییر درصد
1,277 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,284 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,277 0.00 0.00
اولین قیمت 1,300
قیمت دیروز 1,277
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 870 788
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 51080
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.916 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,280 1,284 7,948 1
2 64,056 1,272 1,299 5,000 1
2 15,000 1,267 1,300 57,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65