قیمت پایانی تغییر درصد
874 45.00 4.90

داده ها

آخرین معامله 874 45.00 4.90
قیمت پایانی 874 45.00 4.90
اولین قیمت 874
قیمت دیروز 919
بازه روز 885 874
قیمت مجاز 964 874
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 34960
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 177
حجم معاملات 2.706 میلیون
ارزش معاملات 2.366 میلیارد
ارزش بازار 1.311 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.706 میلیون 1.611 میلیون
حقوقی 0 1.095 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 85 7
حقیقی 85 6
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 957.205 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 100,000 821 874 4.453 میلیون 127
0 0 0 885 50,000 1
0 0 0 890 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65