قیمت پایانی تغییر درصد
1,138 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,138 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,138 0.00 0.00
اولین قیمت 1,138
قیمت دیروز 1,138
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,139 1,031
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 45520
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.707 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 1,124 1,138 1,900 1
2 57,999 1,120 1,139 33,536 4
3 69,507 1,112 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65