قیمت پایانی تغییر درصد
6,913 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,980 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,913 0.00 0.00
اولین قیمت 6,999
قیمت دیروز 6,913
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,604 6,222
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 80 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 553.04 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 7,118 4,000 1
0 0 0 7,144 500 1
0 0 0 7,148 5,051 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65