قیمت پایانی تغییر درصد
36,452 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 37,580 0.00 0.00
قیمت پایانی 36,452 0.00 0.00
اولین قیمت 36,054
قیمت دیروز 36,452
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 39,507 35,745
بازه هفته 37,700 35,745
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 80 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.916 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,500 36,666 37,580 1,156 1
1 28 36,553 37,588 400 1
1 153 36,552 37,589 470 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65