قیمت پایانی تغییر درصد
16,562 787.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 16,563 788.00 5.00
قیمت پایانی 16,562 787.00 4.99
اولین قیمت 16,563
قیمت دیروز 15,775
بازه روز 16,563 16,000
قیمت مجاز 7,906 7,154
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 80 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 132
حجم معاملات 236,290
ارزش معاملات 3.914 میلیارد
ارزش بازار 1.325 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 236,290 236,290
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 73 33
حقیقی 73 33
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
41 161,074 16,563 0 0 0
2 300 16,550 0 0 0
2 864 16,000 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65