قیمت پایانی تغییر درصد
2,243 112.00 4.76

داده ها

آخرین معامله 2,250 105.00 4.46
قیمت پایانی 2,243 112.00 4.76
اولین قیمت 2,340
قیمت دیروز 2,355
بازه روز 2,340 2,238
قیمت مجاز 2,472 2,238
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 459815
تعداد سهام 72 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.338 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,032
حجم معاملات 41.534 میلیون
ارزش معاملات 93.153 میلیارد
ارزش بازار 161.496 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 25.998 میلیون 40.565 میلیون
حقوقی 15.536 میلیون 969,557
تعداد خرید فروش
مجموع 335 298
حقیقی 319 294
حقوقی 16 4
تغییر حقوقی به حقیقی 32.673 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,245 2,250 268,449 3
1 30,000 2,241 2,259 137,455 3
2 36,507 2,240 2,260 1 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65