قیمت پایانی تغییر درصد
2,769 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,769 0.00 0.00
اولین قیمت 2,800
قیمت دیروز 2,769
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,977 2,695
بازه هفته 2,860 2,779
بازه سال - -
P/E 567645
تعداد سهام 72 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.545 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 199.368 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 41,850 2,785 2,800 40,000 4
1 20,303 2,784 2,810 17,200 2
1 500 2,781 2,811 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65