قیمت پایانی تغییر درصد
1,813 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,815 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,813 0.00 0.00
اولین قیمت 1,806
قیمت دیروز 1,813
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,815 1,643
بازه هفته 1,934 1,874
بازه سال - -
P/E 371665
تعداد سهام 72 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.647 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 130.536 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,355 1,810 1,815 12,343 1
2 116,114 1,808 1,816 42,000 2
4 103,260 1,807 1,817 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65