قیمت پایانی تغییر درصد
906 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 910 0.00 0.00
قیمت پایانی 906 0.00 0.00
اولین قیمت 918
قیمت دیروز 906
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,170 1,060
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 906
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.01 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 909 910 33,192 1
5 42,750 907 914 14,945 1
1 20,000 906 915 90,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65