قیمت پایانی تغییر درصد
1,243 49.00 3.79

داده ها

آخرین معامله 1,228 64.00 4.95
قیمت پایانی 1,243 49.00 3.79
اولین قیمت 1,252
قیمت دیروز 1,292
بازه روز 1,271 1,228
قیمت مجاز 1,170 1,060
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1243
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,842
حجم معاملات 38.2 میلیون
ارزش معاملات 47.476 میلیارد
ارزش بازار 6.874 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 38.21 میلیون 36.01 میلیون
حقوقی 300,000 2.5 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,019 712
حقیقی 1,018 711
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.735 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 12,000 1,220 1,228 3.228 میلیون 47
1 2,000 1,176 1,236 1,000 1
1 2,000 1,137 1,239 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65