قیمت پایانی تغییر درصد
1,096 35.00 3.09

داده ها

آخرین معامله 1,075 56.00 4.95
قیمت پایانی 1,096 35.00 3.09
اولین قیمت 1,099
قیمت دیروز 1,131
بازه روز 1,130 1,075
قیمت مجاز 1,170 1,060
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1096
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,666
حجم معاملات 43.326 میلیون
ارزش معاملات 47.485 میلیارد
ارزش بازار 6.061 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 43.266 میلیون 42.676 میلیون
حقوقی 60,000 650,000
تعداد خرید فروش
مجموع 794 686
حقیقی 792 684
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 646.64 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
68 4.003 میلیون 1,075 1,075 100,000 1
1 50,000 1,068 1,080 129,200 4
5 45,000 1,060 1,084 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/19)

65