قیمت پایانی تغییر درصد
751 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 772 0.00 0.00
قیمت پایانی 751 0.00 0.00
اولین قیمت 728
قیمت دیروز 751
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 715 647
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 751
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.153 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
16 1.534 میلیون 772 772 1.713 میلیون 39
1 32,000 771 779 33,000 1
3 119,008 770 780 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65