قیمت پایانی تغییر درصد
1,572 75.00 4.55

داده ها

آخرین معامله 1,585 62.00 3.76
قیمت پایانی 1,572 75.00 4.55
اولین قیمت 1,566
قیمت دیروز 1,647
بازه روز 1,620 1,565
قیمت مجاز 1,729 1,565
بازه هفته 1,648 1,513
بازه سال - -
P/E 1572
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,666
حجم معاملات 75.887 میلیون
ارزش معاملات 119.316 میلیارد
ارزش بازار 8.693 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 74.887 میلیون 73.887 میلیون
حقوقی 1,000,000 2 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,223 532
حقیقی 1,222 530
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.572 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 140,000 1,585 1,585 200,000 2
1 10,000 1,581 1,587 32,288 1
2 6,000 1,580 1,588 243,892 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65