قیمت پایانی تغییر درصد
1,179 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,181 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,179 0.00 0.00
اولین قیمت 1,205
قیمت دیروز 1,179
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,170 1,060
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1179
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.52 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
27 1.397 میلیون 1,175 1,185 50,000 1
1 5,000 1,171 1,187 1,000 1
1 100,000 1,146 1,190 145,831 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65