قیمت پایانی تغییر درصد
1,669 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,656 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,669 0.00 0.00
اولین قیمت 1,661
قیمت دیروز 1,669
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,830 1,656
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1669
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.229 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,600 1,656 1,656 7.258 میلیون 140
1 17,175 1,646 1,657 1 1
1 45,000 1,540 1,658 1 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/24)

65