قیمت پایانی تغییر درصد
1,057 48.00 4.34

داده ها

آخرین معامله 1,050 55.00 4.98
قیمت پایانی 1,057 48.00 4.34
اولین قیمت 1,106
قیمت دیروز 1,105
بازه روز 1,114 1,050
قیمت مجاز 1,160 1,050
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1057
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,216
حجم معاملات 51.439 میلیون
ارزش معاملات 54.373 میلیارد
ارزش بازار 5.845 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 45.54 میلیون 51.439 میلیون
حقوقی 5.899 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 837 344
حقیقی 832 344
حقوقی 5 0
تغییر حقوقی به حقیقی 6.235 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 978 1,050 4.501 میلیون 76
2 15,000 956 1,052 339,524 4
1 1,100 953 1,061 200,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65