قیمت پایانی تغییر درصد
1,029 37.00 3.73

داده ها

آخرین معامله 1,041 49.00 4.94
قیمت پایانی 1,029 37.00 3.73
اولین قیمت 995
قیمت دیروز 992
بازه روز 1,041 991
قیمت مجاز 1,041 943
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1029
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,197
حجم معاملات 42.502 میلیون
ارزش معاملات 43.734 میلیارد
ارزش بازار 5.69 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 41.902 میلیون 40.567 میلیون
حقوقی 500,000 1.835 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 599 573
حقیقی 598 570
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 1.373 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 179,111 1,041 1,044 20,000 1
2 21,000 1,040 1,048 5,700 1
2 40,766 1,038 1,054 34,750 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65