قیمت پایانی تغییر درصد
888 25.00 2.74

داده ها

آخرین معامله 886 27.00 2.96
قیمت پایانی 888 25.00 2.74
اولین قیمت 896
قیمت دیروز 913
بازه روز 914 880
قیمت مجاز 1,170 1,060
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 888
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,168
حجم معاملات 14.732 میلیون
ارزش معاملات 13.087 میلیارد
ارزش بازار 4.911 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 12.732 میلیون 14.732 میلیون
حقوقی 2 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 484 226
حقیقی 482 226
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.776 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 886 889 98,909 1
5 138,529 885 890 35,082 4
2 103,157 884 892 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65