قیمت پایانی تغییر درصد
992 43.00 4.15

داده ها

آخرین معامله 1,000 35.00 3.38
قیمت پایانی 992 43.00 4.15
اولین قیمت 1,023
قیمت دیروز 1,035
بازه روز 1,023 984
قیمت مجاز 1,086 984
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 992
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,103
حجم معاملات 57.047 میلیون
ارزش معاملات 56.608 میلیارد
ارزش بازار 5.486 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 54.807 میلیون 57.043 میلیون
حقوقی 2.24 میلیون 4,200
تعداد خرید فروش
مجموع 1,179 499
حقیقی 1,177 498
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.218 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 1,000 1,001 136,008 3
3 33,548 997 1,002 147,000 3
3 137,000 996 1,003 224,627 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65