قیمت پایانی تغییر درصد
888 25.00 2.74

داده ها

آخرین معامله 887 26.00 2.85
قیمت پایانی 888 25.00 2.74
اولین قیمت 896
قیمت دیروز 913
بازه روز 914 880
قیمت مجاز 1,170 1,060
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 888
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,467
حجم معاملات 18.195 میلیون
ارزش معاملات 16.149 میلیارد
ارزش بازار 4.911 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 16.195 میلیون 18.165 میلیون
حقوقی 2 میلیون 30,000
تعداد خرید فروش
مجموع 627 273
حقیقی 625 272
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.749 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 883 887 143,128 2
1 3,000 882 889 9,127 1
5 126,193 881 890 155,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65