قیمت پایانی تغییر درصد
1,105 2.00 0.18

داده ها

آخرین معامله 1,092 15.00 1.36
قیمت پایانی 1,105 2.00 0.18
اولین قیمت 1,090
قیمت دیروز 1,107
بازه روز 1,132 1,085
قیمت مجاز 1,162 1,052
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1105
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,115
حجم معاملات 34.126 میلیون
ارزش معاملات 37.722 میلیارد
ارزش بازار 6.111 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 31.982 میلیون 34.272 میلیون
حقوقی 2.3 میلیون 10,000
تعداد خرید فروش
مجموع 493 875
حقیقی 490 874
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.53 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 14,249 1,093 1,094 27,736 3
4 231,433 1,092 1,095 104,545 6
8 190,052 1,090 1,097 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65