قیمت پایانی تغییر درصد
1,115 53.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 1,115 53.00 4.99
قیمت پایانی 1,115 53.00 4.99
اولین قیمت 1,115
قیمت دیروز 1,062
بازه روز 1,115 1,115
قیمت مجاز 1,115 1,009
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1115
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 169
حجم معاملات 6.954 میلیون
ارزش معاملات 7.754 میلیارد
ارزش بازار 6.166 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.754 میلیون 6.954 میلیون
حقوقی 200,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 57 71
حقیقی 56 71
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 223 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
978 61.24 میلیون 1,115 1,200 5,500 1
4 109,281 1,113 1,356 31,270 1
2 4,650 1,110 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65