قیمت پایانی تغییر درصد
964 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 994 0.00 0.00
قیمت پایانی 964 0.00 0.00
اولین قیمت 994
قیمت دیروز 964
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 994 900
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 964
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.331 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1437 110.018 میلیون 994 1,000 1,500 1
3 6,504 993 1,100 5,000 1
1 4,500 992 1,200 5,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65