قیمت پایانی تغییر درصد
1,111 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,111 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,111 0.00 0.00
اولین قیمت 1,111
قیمت دیروز 1,111
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,166 1,056
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1111
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.144 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 45,806 1,111 1,111 234,704 5
2 6,599 1,059 1,140 100,000 1
1 20,000 1,026 1,150 281,957 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65