قیمت پایانی تغییر درصد
1,024 24.00 2.29

داده ها

آخرین معامله 1,026 22.00 2.10
قیمت پایانی 1,024 24.00 2.29
اولین قیمت 1,038
قیمت دیروز 1,048
بازه روز 1,044 1,004
قیمت مجاز 1,170 1,060
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1024
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,633
حجم معاملات 25.932 میلیون
ارزش معاملات 26.558 میلیارد
ارزش بازار 5.663 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 24.132 میلیون 25.932 میلیون
حقوقی 1.8 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 621 382
حقیقی 619 382
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.843 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 73,720 1,025 1,030 81,222 4
1 10,000 1,022 1,031 4,133 1
1 11,111 1,021 1,032 420,000 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/25)

65