قیمت پایانی تغییر درصد
1,572 75.00 4.55

داده ها

آخرین معامله 1,574 73.00 4.43
قیمت پایانی 1,572 75.00 4.55
اولین قیمت 1,566
قیمت دیروز 1,647
بازه روز 1,620 1,565
قیمت مجاز 1,729 1,565
بازه هفته 1,648 1,513
بازه سال - -
P/E 1572
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,357
حجم معاملات 71.27 میلیون
ارزش معاملات 112.045 میلیارد
ارزش بازار 8.693 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 70.27 میلیون 69.27 میلیون
حقوقی 1,000,000 2 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,120 460
حقیقی 1,119 458
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.572 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 7,900 1,574 1,575 48,000 1
1 2,809 1,573 1,576 60,000 1
1 6,280 1,572 1,579 153,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65