قیمت پایانی تغییر درصد
1,304 1.00 0.08

داده ها

آخرین معامله 1,293 10.00 0.77
قیمت پایانی 1,304 1.00 0.08
اولین قیمت 1,320
قیمت دیروز 1,303
بازه روز 1,325 1,290
قیمت مجاز 1,368 1,238
بازه هفته 1,347 1,190
بازه سال - -
P/E 1304
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 676
حجم معاملات 12.064 میلیون
ارزش معاملات 15.732 میلیارد
ارزش بازار 7.211 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 12.172 میلیون 12.172 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 249 158
حقیقی 249 158
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 10,500 1,293 1,300 42,193 4
5 51,431 1,292 1,301 500 1
7 187,894 1,291 1,302 41,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65