قیمت پایانی تغییر درصد
1,083 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,109 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,083 0.00 0.00
اولین قیمت 1,043
قیمت دیروز 1,083
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,170 1,060
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1083
تعداد سهام 5.53 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.989 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
537 49.655 میلیون 1,109 1,110 45,000 2
1 2,000 1,108 1,111 52,722 3
1 924 1,107 1,112 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/4)

65