قیمت پایانی تغییر درصد
6,748 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,748 0.00 0.00
اولین قیمت 6,633
قیمت دیروز 6,748
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,964 6,302
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 242928
تعداد سهام 1.09 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 436,118

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.357 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 6,820 6,948 6,500 2
1 185 6,800 6,960 7,000 1
1 1,000 6,710 6,964 31,870 7

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65