قیمت پایانی تغییر درصد
2,732 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,730 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,732 0.00 0.00
اولین قیمت 2,609
قیمت دیروز 2,732
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,985 2,701
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 98352
تعداد سهام 1.09 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 436,118

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.979 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 2,705 2,763 600 2
1 10,000 2,701 2,764 9,132 1
1 5,500 2,694 2,765 29,805 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65