قیمت پایانی تغییر درصد
11,641 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,560 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,641 0.00 0.00
اولین قیمت 11,535
قیمت دیروز 11,641
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,749 11,535
بازه هفته 13,687 12,347
بازه سال - -
P/E 419076
تعداد سهام 1.09 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 436,118

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.692 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 58,768 11,560 11,647 500 1
7 16,571 11,535 11,694 499 1
1 700 10,273 11,720 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65