قیمت پایانی تغییر درصد
3,354 159.00 4.98

داده ها

آخرین معامله 3,354 159.00 4.98
قیمت پایانی 3,354 159.00 4.98
اولین قیمت 3,354
قیمت دیروز 3,195
بازه روز 3,354 3,354
قیمت مجاز 3,354 3,036
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 120744
تعداد سهام 1.09 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 436,118

معاملات

تعداد معاملات 23
حجم معاملات 548,838
ارزش معاملات 1.841 میلیارد
ارزش بازار 3.657 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 548,838 148,838
حقوقی 0 400,000
تعداد خرید فروش
مجموع 6 18
حقیقی 6 17
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.342 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
265 19.158 میلیون 3,354 4,500 610 1
2 14,000 3,255 4,690 50,000 1
1 30,000 3,250 5,000 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65