قیمت پایانی تغییر درصد
5,881 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,044 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,881 0.00 0.00
اولین قیمت 5,813
قیمت دیروز 5,881
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,985 2,701
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 211716
تعداد سهام 1.09 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 436,118

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.412 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,661 6,030 6,030 947 3
1 830 6,028 6,044 30,716 2
2 27,026 6,000 6,070 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65