قیمت پایانی تغییر درصد
2,735 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,764 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,735 0.00 0.00
اولین قیمت 2,764
قیمت دیروز 2,735
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,764 2,502
بازه هفته 2,764 2,633
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 24.615 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
93 3.844 میلیون 2,764 2,970 10,000 1
1 365 2,746 3,000 1,999 1
1 1,459 2,730 4,000 4,786 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65