قیمت پایانی تغییر درصد
2,192 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,192 0.00 0.00
اولین قیمت 2,178
قیمت دیروز 2,192
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.344 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,809 2,199 2,200 107,819 3
1 6,000 2,195 2,204 1,999 1
5 57,999 2,190 2,210 10,399 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)

65