قیمت پایانی تغییر درصد
2,702 1.00 0.04

داده ها

آخرین معامله 2,686 15.00 0.56
قیمت پایانی 2,702 1.00 0.04
اولین قیمت 2,680
قیمت دیروز 2,701
بازه روز 2,705 2,680
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 4,803
حجم معاملات 77.245 میلیون
ارزش معاملات 208.711 میلیارد
ارزش بازار 18.914 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.283 میلیون 13.442 میلیون
حقوقی 70.962 میلیون 63.803 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 414 2,461
حقیقی 406 2,436
حقوقی 8 25
تغییر حقوقی به حقیقی 19.343 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 34,408 2,686 2,688 30,000 1
3 150,959 2,682 2,689 1,998 1
11 204,958 2,681 2,690 6,997 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65