قیمت پایانی تغییر درصد
2,512 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,595 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,512 0.00 0.00
اولین قیمت 2,542
قیمت دیروز 2,512
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,200 1,992
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 638048
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 17.584 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 24,727 2,593 2,595 103,273 3
1 976 2,580 2,596 256,253 13
1 19,513 2,562 2,602 14,000 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65