قیمت پایانی تغییر درصد
2,248 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,250 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,248 0.00 0.00
اولین قیمت 2,263
قیمت دیروز 2,248
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,368 2,144
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 570992
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.736 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 68,893 2,250 2,268 10,000 1
1 15,000 2,218 2,276 4,000 1
1 30,000 2,217 2,280 6,500 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65