قیمت پایانی تغییر درصد
5,878 11.00 0.19

داده ها

آخرین معامله 5,780 109.00 1.85
قیمت پایانی 5,878 11.00 0.19
اولین قیمت 5,703
قیمت دیروز 5,889
بازه روز 6,000 5,665
قیمت مجاز 6,183 5,595
بازه هفته 6,199 5,750
بازه سال - -
P/E 1493012
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.659 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 187
حجم معاملات 734,843
ارزش معاملات 4.31 میلیارد
ارزش بازار 41.146 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 734,843 555,051
حقوقی 0 179,792
تعداد خرید فروش
مجموع 58 60
حقیقی 58 58
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.057 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,000 5,764 5,780 64,760 3
1 2,000 5,762 5,784 30,000 1
1 2,000 5,761 5,788 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65