قیمت پایانی تغییر درصد
3,616 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,647 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,616 0.00 0.00
اولین قیمت 3,600
قیمت دیروز 3,616
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,200 1,992
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 918464
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 25.312 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,000 3,531 3,642 10,000 1
1 1,000 3,524 3,650 871,254 30
1 500 3,523 3,689 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65