قیمت پایانی تغییر درصد
6,344 6.00 0.09

داده ها

آخرین معامله 6,500 162.00 2.56
قیمت پایانی 6,344 6.00 0.09
اولین قیمت 6,151
قیمت دیروز 6,338
بازه روز 6,595 6,150
قیمت مجاز 6,654 6,022
بازه هفته 6,139 5,859
بازه سال - -
P/E 1611376
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.692 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,417
حجم معاملات 8.622 میلیون
ارزش معاملات 54.693 میلیارد
ارزش بازار 44.408 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.823 میلیون 5.413 میلیون
حقوقی 1.799 میلیون 3.209 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 569 343
حقیقی 562 340
حقوقی 7 3
تغییر حقوقی به حقیقی 8.944 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,800 6,482 6,520 20,080 2
1 890 6,480 6,525 1,000 1
1 4,700 6,452 6,527 2,293 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65