قیمت پایانی تغییر درصد
2,337 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,344 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,337 0.00 0.00
اولین قیمت 2,300
قیمت دیروز 2,337
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,200 1,992
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 593598
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.359 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 1.062 میلیون 2,344 2,347 20,000 1
1 8,336 2,336 2,348 270,000 9
1 3,000 2,333 2,373 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65