قیمت پایانی تغییر درصد
31,587 1,325.00 4.38

داده ها

آخرین معامله 31,700 1,438.00 4.75
قیمت پایانی 31,587 1,325.00 4.38
اولین قیمت 31,200
قیمت دیروز 30,262
بازه روز 31,775 29,512
قیمت مجاز 31,775 28,749
بازه هفته 34,495 30,346
بازه سال - -
P/E 9949905
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 24,000

معاملات

تعداد معاملات 286
حجم معاملات 195,084
ارزش معاملات 6.162 میلیارد
ارزش بازار 1.895 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 195,084 195,004
حقوقی 0 80
تعداد خرید فروش
مجموع 120 73
حقیقی 120 72
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.527 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 202 31,600 31,774 8,450 1
1 445 31,250 33,400 4,000 1
1 125 31,080 33,540 32 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65