قیمت پایانی تغییر درصد
7,870 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,997 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,870 0.00 0.00
اولین قیمت 7,500
قیمت دیروز 7,870
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,268 7,482
بازه هفته 8,078 7,600
بازه سال - -
P/E 2479050
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 63,743

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 472.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,908 7,520 7,997 11,482 1
1 1,000 7,513 8,000 5,434 1
1 15,000 7,512 8,077 1,366 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65