قیمت پایانی تغییر درصد
5,962 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,251 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,962 0.00 0.00
اولین قیمت 6,251
قیمت دیروز 5,962
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,260 5,664
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1878030
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 84,674

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 357.72 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 182,645 6,260 6,767 15,100 2
1 8,600 6,251 0 0 0
2 2,290 6,190 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/26)

65