قیمت پایانی تغییر درصد
8,478 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,813 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,478 0.00 0.00
اولین قیمت 8,813
قیمت دیروز 8,478
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,753 7,921
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2670570
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 62,972

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 508.68 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
48 1.583 میلیون 8,813 17,712 25,000 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65