قیمت پایانی تغییر درصد
20,441 614.00 3.10

داده ها

آخرین معامله 20,200 373.00 1.88
قیمت پایانی 20,441 614.00 3.10
اولین قیمت 19,700
قیمت دیروز 19,827
بازه روز 20,818 19,700
قیمت مجاز 8,753 7,921
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6438915
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 62,972

معاملات

تعداد معاملات 55
حجم معاملات 107,752
ارزش معاملات 2.203 میلیارد
ارزش بازار 1.226 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 107,752 77,532
حقوقی 0 30,220
تعداد خرید فروش
مجموع 19 26
حقیقی 19 25
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 617.727 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 19,900 20,818 4,327 5
1 100 19,820 22,787 15,000 1
1 1,000 19,812 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65