قیمت پایانی تغییر درصد
13,848 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,928 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,848 0.00 0.00
اولین قیمت 12,901
قیمت دیروز 13,848
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,753 7,921
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4362120
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 62,972

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 830.88 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 363 13,928 14,946 1,400 1
1 1,000 13,100 21,290 20,000 1
1 77 13,031 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65