قیمت پایانی تغییر درصد
4,255 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,230 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,255 0.00 0.00
اولین قیمت 4,200
قیمت دیروز 4,255
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,153 4,663
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3684830
تعداد سهام 91.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.028 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 389.333 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,800 4,217 4,230 341,615 4
1 1,000 4,215 4,250 21,641 4
2 5,800 4,211 4,251 15,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65