قیمت پایانی تغییر درصد
6,814 16.00 0.24

داده ها

آخرین معامله 6,737 61.00 0.90
قیمت پایانی 6,814 16.00 0.24
اولین قیمت 6,801
قیمت دیروز 6,798
بازه روز 6,880 6,710
قیمت مجاز 7,137 6,459
بازه هفته 6,944 6,690
بازه سال - -
P/E 5900924
تعداد سهام 91.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.456 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 456
حجم معاملات 3.788 میلیون
ارزش معاملات 25.812 میلیارد
ارزش بازار 623.481 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 353,529 1.783 میلیون
حقوقی 3.434 میلیون 2.005 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 100 120
حقیقی 95 115
حقوقی 5 5
تغییر حقوقی به حقیقی 9.737 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 19,179 6,737 6,821 14,078 1
1 300 6,713 6,834 8,279 2
2 4,452 6,710 6,838 150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65