قیمت پایانی تغییر درصد
4,073 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,069 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,073 0.00 0.00
اولین قیمت 4,100
قیمت دیروز 4,073
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,153 4,663
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3527218
تعداد سهام 91.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.028 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 372.68 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 11,700 4,068 4,070 118,408 6
3 40,000 4,066 4,080 11,000 1
2 2,686 4,065 4,083 3,600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65