قیمت پایانی تغییر درصد
8,233 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,179 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,233 0.00 0.00
اولین قیمت 8,350
قیمت دیروز 8,233
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,826 7,986
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7129778
تعداد سهام 50 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.22 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 411.65 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,230 8,174 8,260 900 1
2 16,000 8,170 8,270 34,000 2
1 10,000 8,162 8,300 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65