قیمت پایانی تغییر درصد
4,645 31.00 0.66

داده ها

آخرین معامله 4,593 83.00 1.78
قیمت پایانی 4,645 31.00 0.66
اولین قیمت 4,621
قیمت دیروز 4,676
بازه روز 4,756 4,582
قیمت مجاز 5,153 4,663
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4022570
تعداد سهام 91.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.028 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 479
حجم معاملات 1.576 میلیون
ارزش معاملات 7.305 میلیارد
ارزش بازار 425.018 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 725,899 992,758
حقوقی 851,135 584,276
تعداد خرید فروش
مجموع 104 83
حقیقی 100 80
حقوقی 4 3
تغییر حقوقی به حقیقی 1.24 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 18,476 4,591 4,592 585 1
5 37,500 4,590 4,593 16,064 1
2 39,902 4,589 4,595 10,090 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65