قیمت پایانی تغییر درصد
5,237 93.00 1.74

داده ها

آخرین معامله 5,350 20.00 0.38
قیمت پایانی 5,237 93.00 1.74
اولین قیمت 5,200
قیمت دیروز 5,330
بازه روز 5,388 5,064
قیمت مجاز 5,596 5,064
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4535242
تعداد سهام 91.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.845 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 913
حجم معاملات 11.441 میلیون
ارزش معاملات 59.913 میلیارد
ارزش بازار 479.186 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.918 میلیون 6.62 میلیون
حقوقی 9.523 میلیون 4.821 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 203 287
حقیقی 200 278
حقوقی 3 9
تغییر حقوقی به حقیقی 24.624 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 5,200 5,340 1,000 1
1 10,000 5,180 5,350 60,651 2
1 1,000 5,172 5,355 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65