قیمت پایانی تغییر درصد
6,659 60.00 0.89

داده ها

آخرین معامله 6,670 49.00 0.73
قیمت پایانی 6,659 60.00 0.89
اولین قیمت 6,770
قیمت دیروز 6,719
بازه روز 6,770 6,611
قیمت مجاز 7,054 6,384
بازه هفته 6,790 6,700
بازه سال - -
P/E 5766694
تعداد سهام 91.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.47 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 652
حجم معاملات 4.382 میلیون
ارزش معاملات 29.18 میلیارد
ارزش بازار 609.299 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.639 میلیون 1.35 میلیون
حقوقی 2.743 میلیون 3.032 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 257 166
حقیقی 252 159
حقوقی 5 7
تغییر حقوقی به حقیقی 1.921 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,702 6,630 6,670 368,345 14
1 10,000 6,621 6,674 119 1
1 10,000 6,620 6,675 8,520 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65