قیمت پایانی تغییر درصد
1,511 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,517 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,511 0.00 0.00
اولین قیمت 1,461
قیمت دیروز 1,511
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,727 1,563
بازه هفته 1,610 1,570
بازه سال - -
P/E 392860
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.044 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,335 1,490 1,514 33,500 2
2 10,680 1,481 1,518 2,000 1
1 3,778 1,476 1,519 67,280 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65