قیمت پایانی تغییر درصد
1,550 66.00 4.45

داده ها

آخرین معامله 1,558 74.00 4.99
قیمت پایانی 1,550 66.00 4.45
اولین قیمت 1,495
قیمت دیروز 1,484
بازه روز 1,558 1,495
قیمت مجاز 1,727 1,563
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 403000
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 140
حجم معاملات 1.977 میلیون
ارزش معاملات 3.063 میلیارد
ارزش بازار 6.2 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.565 میلیون 464,530
حقوقی 411,318 1.512 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 27 64
حقیقی 21 59
حقوقی 6 5
تغییر حقوقی به حقیقی 1.706 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
31 1.6 میلیون 1,558 1,576 9,000 1
1 1,000 1,550 1,580 3,200 2
1 30,000 1,525 1,584 20,750 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65