قیمت پایانی تغییر درصد
1,668 24.00 1.42

داده ها

آخرین معامله 1,665 27.00 1.60
قیمت پایانی 1,668 24.00 1.42
اولین قیمت 1,695
قیمت دیروز 1,692
بازه روز 1,715 1,635
قیمت مجاز 1,776 1,608
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 433680
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 375
حجم معاملات 2.107 میلیون
ارزش معاملات 3.514 میلیارد
ارزش بازار 6.672 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.229 میلیون 2.057 میلیون
حقوقی 878,655 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 38 99
حقیقی 36 98
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.382 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 79,528 1,652 1,669 26,130 1
1 50,000 1,648 1,670 3,000 1
1 60,000 1,643 1,675 25,386 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65