قیمت پایانی تغییر درصد
1,811 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,811 0.00 0.00
اولین قیمت 1,850
قیمت دیروز 1,811
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,727 1,563
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 470860
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.244 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,796 1,800 4,000 1
1 1,665 1,795 1,802 28,000 1
1 1,664 1,792 1,803 21,889 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65