قیمت پایانی تغییر درصد
1,673 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,642 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,673 0.00 0.00
اولین قیمت 1,728
قیمت دیروز 1,673
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,814 1,642
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 434980
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.692 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,667 4,000 1
0 0 0 1,668 29,038 1
0 0 0 1,669 39,759 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65