قیمت پایانی تغییر درصد
3,915 76.00 1.98

داده ها

آخرین معامله 3,838 1.00 0.03
قیمت پایانی 3,915 76.00 1.98
اولین قیمت 3,850
قیمت دیروز 3,839
بازه روز 4,030 3,751
قیمت مجاز 4,030 3,648
بازه هفته 4,171 4,171
بازه سال - -
P/E 1017900
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,850
حجم معاملات 28.006 میلیون
ارزش معاملات 109.652 میلیارد
ارزش بازار 15.66 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 20.056 میلیون 16.317 میلیون
حقوقی 7.95 میلیون 11.689 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 415 351
حقیقی 407 311
حقوقی 8 40
تغییر حقوقی به حقیقی 14.637 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 360 3,810 3,870 2,000 1
2 2,480 3,800 3,891 50,000 1
1 95,000 3,795 3,901 60,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65