قیمت پایانی تغییر درصد
5,061 139.00 2.67

داده ها

آخرین معامله 5,090 110.00 2.12
قیمت پایانی 5,061 139.00 2.67
اولین قیمت 4,951
قیمت دیروز 5,200
بازه روز 5,242 4,951
قیمت مجاز 5,460 4,940
بازه هفته 5,670 5,305
بازه سال - -
P/E 1315860
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 246
حجم معاملات 1.171 میلیون
ارزش معاملات 5.929 میلیارد
ارزش بازار 20.244 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.062 میلیون 781,292
حقوقی 109,156 390,203
تعداد خرید فروش
مجموع 87 61
حقیقی 84 58
حقوقی 3 3
تغییر حقوقی به حقیقی 1.422 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 5,025 5,090 10,510 1
1 783 5,020 5,098 3,288 1
1 50,000 4,989 5,099 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65