قیمت پایانی تغییر درصد
5,463 123.00 2.20

داده ها

آخرین معامله 5,350 236.00 4.22
قیمت پایانی 5,463 123.00 2.20
اولین قیمت 5,599
قیمت دیروز 5,586
بازه روز 5,789 5,307
قیمت مجاز 5,865 5,307
بازه هفته 5,705 5,450
بازه سال - -
P/E 1420380
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,167
حجم معاملات 8.007 میلیون
ارزش معاملات 43.741 میلیارد
ارزش بازار 21.852 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.236 میلیون 7.862 میلیون
حقوقی 1.771 میلیون 144,893
تعداد خرید فروش
مجموع 513 224
حقیقی 501 220
حقوقی 12 4
تغییر حقوقی به حقیقی 8.883 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 53,937 5,307 5,350 281,778 11
1 1,000 5,110 5,355 89,764 3
1 1,000 4,962 5,380 29,989 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65