قیمت پایانی تغییر درصد
9,462 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,415 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,462 0.00 0.00
اولین قیمت 9,900
قیمت دیروز 9,462
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,405 9,415
بازه هفته 9,900 9,415
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 690 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.529 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 9,050 9,415 1.74 میلیون 41
1 1,000 7,920 9,569 15,000 1
1 150 7,478 9,651 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65