داده ها

آخرین معامله 5,398 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,345 0.00 0.00
اولین قیمت 5,290
قیمت دیروز 5,345
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 5,466 5,390
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 690 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.688 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 42,283 5,394 5,398 20,000 2
6 45,416 5,386 5,400 338 1
2 30,000 5,385 5,437 26,821 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65