قیمت پایانی تغییر درصد
3,667 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,850 183.00 4.99
قیمت پایانی 3,667 0.00 0.00
اولین قیمت 3,850
قیمت دیروز 3,667
بازه روز 3,850 3,850
قیمت مجاز 3,850 3,484
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1103767
تعداد سهام 529.55 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 211,820

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 1
ارزش معاملات 3,850
ارزش بازار 1.942 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1 1
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1
حقیقی 1 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
24 379,950 3,850 0 0 0
5 112,000 3,510 0 0 0
1 20,000 3,503 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65