قیمت پایانی تغییر درصد
3,531 28.00 0.79

داده ها

آخرین معامله 3,531 28.00 0.79
قیمت پایانی 3,531 28.00 0.79
اولین قیمت 3,523
قیمت دیروز 3,559
بازه روز 3,611 3,515
قیمت مجاز 3,748 3,392
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1062831
تعداد سهام 529.55 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 211,820

معاملات

تعداد معاملات 85
حجم معاملات 408,314
ارزش معاملات 1.442 میلیارد
ارزش بازار 1.87 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 317,066 358,214
حقوقی 91,248 50,100
تعداد خرید فروش
مجموع 36 23
حقیقی 34 21
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 145.294 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,000 3,521 3,597 3,500 3
8 94,886 3,520 3,605 10,000 1
1 1,000 3,510 3,608 1,510 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65