قیمت پایانی تغییر درصد
4,030 15.00 0.37

داده ها

آخرین معامله 3,930 115.00 2.84
قیمت پایانی 4,030 15.00 0.37
اولین قیمت 3,911
قیمت دیروز 4,045
بازه روز 3,965 3,902
قیمت مجاز 4,247 3,843
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1213030
تعداد سهام 529.55 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 211,820

معاملات

تعداد معاملات 15
حجم معاملات 28,527
ارزش معاملات 112.129 میلیون
ارزش بازار 2.134 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 26,000 28,527
حقوقی 2,527 0
تعداد خرید فروش
مجموع 5 6
حقیقی 3 6
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 10.184 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,973 3,930 3,954 1,000 1
1 500 3,920 3,955 11,903 2
1 1,000 3,910 3,959 620 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65