قیمت پایانی تغییر درصد
10,625 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,376 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,625 0.00 0.00
اولین قیمت 10,376
قیمت دیروز 10,625
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,468 10,376
بازه هفته 11,395 9,422
بازه سال - -
P/E 3198125
تعداد سهام 529.55 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 211,820

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.626 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 215 9,354 10,376 1.569 میلیون 120
1 200 9,158 10,600 600 1
0 0 0 10,703 150,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65