قیمت پایانی تغییر درصد
4,026 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,999 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,026 0.00 0.00
اولین قیمت 4,101
قیمت دیروز 4,026
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,748 3,392
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1211826
تعداد سهام 529.55 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 211,820

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.132 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 39 3,999 4,020 4,215 1
1 5,000 3,951 4,027 242 1
4 42,000 3,950 4,050 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65