قیمت پایانی تغییر درصد
859 24.00 2.87

داده ها

آخرین معامله 880 45.00 5.39
قیمت پایانی 859 24.00 2.87
اولین قیمت 858
قیمت دیروز 835
بازه روز 880 858
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 19
حجم معاملات 107,695
ارزش معاملات 92.487 میلیون
ارزش بازار 515.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 107,695 107,695
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 11
حقیقی 9 11
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65