قیمت پایانی تغییر درصد
1,344 145.00 9.74

داده ها

آخرین معامله 1,300 189.00 12.69
قیمت پایانی 1,344 145.00 9.74
اولین قیمت 1,390
قیمت دیروز 1,489
بازه روز 1,390 1,300
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 95
حجم معاملات 1.306 میلیون
ارزش معاملات 1.754 میلیارد
ارزش بازار 806.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.306 میلیون 1.306 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 41 40
حقیقی 41 40
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65