داده ها

آخرین معامله 6,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,741 0.00 0.00
اولین قیمت 6,561
قیمت دیروز 6,741
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,964 6,560
بازه هفته 6,919 6,320
بازه سال - -
P/E 1981854
تعداد سهام 2.441 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.455 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,890 6,612 6,773 3,500 2
2 7,413 6,611 6,774 3,075 1
1 1,000 6,607 6,775 9,131 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65