داده ها

آخرین معامله 3,051 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,130 0.00 0.00
اولین قیمت 3,200
قیمت دیروز 3,130
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 2,680 2,608
بازه سال - -
P/E 920220
تعداد سهام 2.441 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.641 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65