قیمت پایانی تغییر درصد
72,617 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 71,505 0.00 0.00
قیمت پایانی 72,617 0.00 0.00
اولین قیمت 71,500
قیمت دیروز 72,617
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 76,247 68,987
بازه هفته 81,244 70,500
بازه سال - -
P/E 6027211
تعداد سهام 53.453 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 21,381

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.882 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 74,850 14 1
0 0 0 76,000 1,500 1
0 0 0 76,519 446 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65