داده ها

آخرین معامله 13,622 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,055 0.00 0.00
اولین قیمت 13,622
قیمت دیروز 13,055
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,030 9,980
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1083565
تعداد سهام 53.453 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 47,601

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 697.829 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 38,001 13,622 0 0 0
1 100 13,600 0 0 0
1 15,000 12,326 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65