داده ها

آخرین معامله 9,498 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,051 0.00 0.00
اولین قیمت 9,498
قیمت دیروز 9,051
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,503 8,599
بازه هفته 9,497 9,497
بازه سال - -
P/E 751233
تعداد سهام 53.453 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 55,273

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 483.803 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 164,071 9,503 12,500 446 1
1 11,047 9,497 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65