قیمت پایانی تغییر درصد
91,590 141.00 0.15

داده ها

آخرین معامله 86,877 4,572.00 5.00
قیمت پایانی 91,590 141.00 0.15
اولین قیمت 96,019
قیمت دیروز 91,449
بازه روز 96,019 86,877
قیمت مجاز 96,021 86,877
بازه هفته 92,259 83,500
بازه سال - -
P/E 7601970
تعداد سهام 53.453 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 21,381

معاملات

تعداد معاملات 266
حجم معاملات 113,918
ارزش معاملات 10.434 میلیارد
ارزش بازار 4.896 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 73,918 113,918
حقوقی 40,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 135 56
حقیقی 131 56
حقوقی 4 0
تغییر حقوقی به حقیقی 3.664 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 86,877 2,038 5
0 0 0 87,011 13,960 1
0 0 0 92,928 3,685 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65