داده ها

آخرین معامله 32,030 0.00 0.00
قیمت پایانی 30,578 0.00 0.00
اولین قیمت 32,030
قیمت دیروز 30,578
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,030 9,980
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2537974
تعداد سهام 53.453 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 47,601

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.634 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 38,647 32,030 40,000 1,000 1
13 12,942 23,515 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65