قیمت پایانی تغییر درصد
42,611 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 41,532 0.00 0.00
قیمت پایانی 42,611 0.00 0.00
اولین قیمت 43,500
قیمت دیروز 42,611
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 44,741 40,481
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3536713
تعداد سهام 53.453 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 21,381

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.278 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 41,532 440 1
0 0 0 44,490 225 1
0 0 0 45,000 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65