داده ها

آخرین معامله 41,223 0.00 0.00
قیمت پایانی 41,451 0.00 0.00
اولین قیمت 43,392
قیمت دیروز 41,451
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,030 9,980
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3440433
تعداد سهام 53.453 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 47,601

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.216 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 41,300 9,689 1
0 0 0 41,301 72 1
0 0 0 43,220 144 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65