قیمت پایانی تغییر درصد
8,322 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,737 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,322 0.00 0.00
اولین قیمت 8,737
قیمت دیروز 8,322
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,737 7,905
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 690726
تعداد سهام 53.453 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 62,058

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 444.836 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 121,394 8,737 0 0 0
1 130 8,734 0 0 0
1 229 8,638 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65