داده ها

آخرین معامله 1,875 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,902 0.00 0.00
اولین قیمت 1,948
قیمت دیروز 1,902
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,896 1,716
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 245358
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 279,174

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 665.7 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 58,421 1,874 1,886 320 1
2 3,338 1,873 1,889 3,000 1
1 2,200 1,872 1,898 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65