قیمت پایانی تغییر درصد
3,930 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,913 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,930 0.00 0.00
اولین قیمت 4,150
قیمت دیروز 3,930
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,896 1,716
بازه هفته 3,736 3,736
بازه سال - -
P/E 506970
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 279,174

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.376 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 39,183 3,913 3,913 43,542 1
2 13,956 3,900 3,970 16,392 2
3 63,020 3,889 3,985 38,889 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65