قیمت پایانی تغییر درصد
11,824 492.00 4.34

داده ها

آخرین معامله 11,600 268.00 2.36
قیمت پایانی 11,824 492.00 4.34
اولین قیمت 11,895
قیمت دیروز 11,332
بازه روز 11,898 11,230
قیمت مجاز 11,898 10,766
بازه هفته 10,203 9,900
بازه سال - -
P/E 1525296
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 140,000

معاملات

تعداد معاملات 1,596
حجم معاملات 8.388 میلیون
ارزش معاملات 99.185 میلیارد
ارزش بازار 4.138 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.388 میلیون 8.388 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 551 248
حقیقی 551 248
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 11,400 11,600 19,204 2
1 500 11,380 11,699 47,039 1
1 43,849 11,350 11,700 45,872 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65