قیمت پایانی تغییر درصد
6,774 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,734 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,774 0.00 0.00
اولین قیمت 6,802
قیمت دیروز 6,774
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,112 6,436
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 873846
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.371 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 6,734 9,700 2
0 0 0 7,000 800 1
0 0 0 7,016 25,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65