داده ها

آخرین معامله 2,001 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,955 0.00 0.00
اولین قیمت 2,000
قیمت دیروز 1,955
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,001 1,811
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 252195
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 267,953

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 684.25 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 167,852 2,001 0 0 0
2 30,600 2,000 0 0 0
1 11,112 1,940 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65