داده ها

آخرین معامله 2,010 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,004 0.00 0.00
اولین قیمت 2,009
قیمت دیروز 2,004
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,202 1,994
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 258516
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 253,807

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 701.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,838 2,002 2,010 495 1
2 55,000 2,001 2,029 20,000 1
1 40,071 2,000 2,036 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65