قیمت پایانی تغییر درصد
5,965 313.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 5,965 313.00 4.99
قیمت پایانی 5,965 313.00 4.99
اولین قیمت 5,965
قیمت دیروز 6,278
بازه روز 5,965 5,965
قیمت مجاز 2,590 2,344
بازه هفته 5,448 5,448
بازه سال - -
P/E -2409860
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 205,761

معاملات

تعداد معاملات 51
حجم معاملات 449,685
ارزش معاملات 2.682 میلیارد
ارزش بازار 1.491 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 449,685 449,685
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 42 8
حقیقی 42 8
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 4,480 5,965 4.662 میلیون 240
2 750 4,472 5,966 50,000 1
1 233 4,316 5,967 83,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65