قیمت پایانی تغییر درصد
3,027 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,046 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,027 0.00 0.00
اولین قیمت 2,937
قیمت دیروز 3,027
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,590 2,344
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1222908
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 205,761

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 756.75 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 21,600 3,046 3,049 1,200 1
1 50,000 2,966 3,078 2,000 1
2 11,021 2,900 3,093 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65