قیمت پایانی تغییر درصد
2,318 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,260 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,318 0.00 0.00
اولین قیمت 2,292
قیمت دیروز 2,318
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,448 2,216
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -936472
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 198,334

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 579.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 114,000 2,250 2,260 8,228 2
1 439 2,245 2,388 6,220 2
1 10,000 2,230 2,389 1 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65