قیمت پایانی تغییر درصد
2,840 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,858 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,840 0.00 0.00
اولین قیمت 2,850
قیمت دیروز 2,840
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,590 2,344
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1147360
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 205,761

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 710 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 27,393 2,850 2,889 1,000 1
1 6,443 2,840 2,890 17,831 2
1 500 2,837 2,891 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/15)

65