داده ها

آخرین معامله 1,805 41.00 2.22
قیمت پایانی 1,817 29.00 1.57
اولین قیمت 1,801
قیمت دیروز 1,846
بازه روز 1,877 1,791
قیمت مجاز 1,982 1,868
بازه هفته 1,970 1,868
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 666
حجم معاملات 6.555 میلیون
ارزش معاملات 11.912 میلیارد
ارزش بازار 2.544 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.555 میلیون 6.46 میلیون
حقوقی 0 95,000
تعداد خرید فروش
مجموع 228 118
حقیقی 228 116
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 172.615 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,948 1,875 1,876 16,993 1
1 10,000 1,870 1,878 209,737 5
4 14,803 1,868 1,880 650 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65