قیمت پایانی تغییر درصد
951 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 980 0.00 0.00
قیمت پایانی 951 0.00 0.00
اولین قیمت 939
قیمت دیروز 951
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 998 904
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 0
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار -
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 263,000 998 0 0 0
1 1,200 904 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65