قیمت پایانی تغییر درصد
444 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 445 0.00 0.00
قیمت پایانی 444 0.00 0.00
اولین قیمت 439
قیمت دیروز 444
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 201 183
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 0
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار -
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
14 610,292 445 457 40,000 2
1 3,000 444 0 0 0
1 15,200 435 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65