داده ها

آخرین معامله 4,683 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,678 0.00 0.00
اولین قیمت 4,574
قیمت دیروز 4,678
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,683 4,237
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 196476
تعداد سهام 51 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,308

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 238.578 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 244 4,480 0 0 0
1 2,000 4,251 0 0 0
1 3,000 4,242 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65