قیمت پایانی تغییر درصد
42,985 11.00 0.03

داده ها

آخرین معامله 42,000 974.00 2.27
قیمت پایانی 42,985 11.00 0.03
اولین قیمت 43,804
قیمت دیروز 42,974
بازه روز 44,100 41,980
قیمت مجاز 45,122 40,826
بازه هفته 40,876 36,878
بازه سال - -
P/E 1805370
تعداد سهام 51 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 20,400

معاملات

تعداد معاملات 1,554
حجم معاملات 827,743
ارزش معاملات 35.58 میلیارد
ارزش بازار 2.192 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 827,743 827,198
حقوقی 0 545
تعداد خرید فروش
مجموع 624 448
حقیقی 624 447
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 23.427 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 518 42,000 42,200 70,473 2
1 100 41,981 42,350 700 1
1 355 41,980 42,399 1,215 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65