قیمت پایانی تغییر درصد
42,259 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 42,261 0.00 0.00
قیمت پایانی 42,259 0.00 0.00
اولین قیمت 42,259
قیمت دیروز 42,259
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,817 6,169
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1774878
تعداد سهام 51 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,736

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.155 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
12 45,401 42,261 0 0 0
2 214 42,260 0 0 0
2 527 42,250 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65