قیمت پایانی تغییر درصد
4,968 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,007 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,968 0.00 0.00
اولین قیمت 4,999
قیمت دیروز 4,968
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,007 4,531
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 208656
تعداد سهام 51 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,043

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 253.368 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 172,319 5,007 5,466 3,494 1
1 1,000 4,822 5,525 238 1
1 16,902 4,820 5,604 13,800 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65