قیمت پایانی تغییر درصد
32,919 1,168.00 3.68

داده ها

آخرین معامله 33,338 1,587.00 5.00
قیمت پایانی 32,919 1,168.00 3.68
اولین قیمت 31,670
قیمت دیروز 31,751
بازه روز 33,338 31,650
قیمت مجاز 33,338 30,164
بازه هفته 34,593 28,461
بازه سال - -
P/E 1382598
تعداد سهام 51 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 20,400

معاملات

تعداد معاملات 1,067
حجم معاملات 651,612
ارزش معاملات 21.45 میلیارد
ارزش بازار 1.679 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 651,612 639,004
حقوقی 0 12,608
تعداد خرید فروش
مجموع 336 298
حقیقی 336 297
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 415.043 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 14,527 33,338 34,338 115 1
1 1,000 33,337 34,593 822 3
1 1,300 33,302 36,690 35 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65