قیمت پایانی تغییر درصد
39,595 518.00 1.33

داده ها

آخرین معامله 40,100 1,023.00 2.62
قیمت پایانی 39,595 518.00 1.33
اولین قیمت 40,000
قیمت دیروز 39,077
بازه روز 40,490 38,521
قیمت مجاز 41,030 37,124
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1662990
تعداد سهام 51 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 20,400

معاملات

تعداد معاملات 163
حجم معاملات 95,875
ارزش معاملات 3.796 میلیارد
ارزش بازار 2.019 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 81,227 95,875
حقوقی 14,648 0
تعداد خرید فروش
مجموع 61 57
حقیقی 59 57
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 579.988 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 6,205 39,000 40,250 721 1
1 100 38,900 40,400 500 1
2 4,000 38,888 40,418 267 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65