قیمت پایانی تغییر درصد
18,027 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,249 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,027 0.00 0.00
اولین قیمت 17,011
قیمت دیروز 18,027
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,817 6,169
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 757134
تعداد سهام 51 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,736

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 919.377 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,762 17,800 18,150 1,200 1
1 250 17,790 18,300 3,176 2
1 168 17,700 18,370 421 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65