قیمت پایانی تغییر درصد
3,489 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,490 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,489 0.00 0.00
اولین قیمت 3,540
قیمت دیروز 3,489
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,383 3,061
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 101.181 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 33,120 3,473 3,494 23,100 1
1 26,490 3,471 3,495 27,668 1
2 1,266 3,458 3,500 7,334 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65