قیمت پایانی تغییر درصد
4,623 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,777 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,623 0.00 0.00
اولین قیمت 4,680
قیمت دیروز 4,623
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,924 4,456
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 134.067 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 762 4,690 4,777 70,000 2
2 11,068 4,635 4,778 560 1
1 10,000 4,634 4,780 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65