قیمت پایانی تغییر درصد
3,917 38.00 0.96

داده ها

آخرین معامله 3,892 63.00 1.59
قیمت پایانی 3,917 38.00 0.96
اولین قیمت 3,990
قیمت دیروز 3,955
بازه روز 3,999 3,888
قیمت مجاز 3,383 3,061
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 163
حجم معاملات 447,903
ارزش معاملات 1.754 میلیارد
ارزش بازار 113.593 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 423,903 447,903
حقوقی 24,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 51 83
حقیقی 49 83
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 94.008 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 13,214 3,892 3,930 7,956 2
1 300 3,891 3,935 15,000 1
4 56,050 3,890 3,939 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65