قیمت پایانی تغییر درصد
2,532 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,550 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,532 0.00 0.00
اولین قیمت 2,526
قیمت دیروز 2,532
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,692 2,436
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 60.16 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,011 2,550 2,555 500 1
1 1,000 2,500 2,558 18,000 1
2 43,650 2,496 2,560 7,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65