اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (سهامی خاص))(اصلاحیه)
آگهی ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) (به پیوست)
PDF
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (سهامی خاص))
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه)
قیمت پایانی تغییر درصد
4,086 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,107 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,086 0.00 0.00
اولین قیمت 4,090
قیمت دیروز 4,086
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,290 3,882
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 118.494 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 15,370 4,107 0 0 0
1 20,000 3,900 0 0 0
1 20,000 3,777 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65