قیمت پایانی تغییر درصد
2,485 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,465 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,485 0.00 0.00
اولین قیمت 2,455
قیمت دیروز 2,485
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,534 2,294
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 59.044 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30,000 2,451 2,467 71,224 2
2 29,650 2,450 2,469 106,860 3
1 8,000 2,441 2,470 32,541 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65