قیمت پایانی تغییر درصد
3,057 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,002 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,057 0.00 0.00
اولین قیمت 3,050
قیمت دیروز 3,057
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,383 3,061
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 88.653 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 77,117 3,002 3,085 10,100 1
3 7,851 3,001 3,086 24,804 1
3 50,987 3,000 3,087 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65