قیمت پایانی تغییر درصد
3,699 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,699 0.00 0.00
اولین قیمت 3,749
قیمت دیروز 3,699
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,383 3,061
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 107.271 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 3,700 3,700 34,681 1
1 510 3,651 3,710 153,920 4
3 20,461 3,640 3,720 329 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65