قیمت پایانی تغییر درصد
4,830 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,895 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,830 0.00 0.00
اولین قیمت 4,849
قیمت دیروز 4,830
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,071 4,589
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 140.07 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18 4,891 4,895 2,020 1
2 14,339 4,820 4,897 10,000 1
1 600 4,769 4,898 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/24)

65