قیمت پایانی تغییر درصد
3,915 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,767 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,915 0.00 0.00
اولین قیمت 3,925
قیمت دیروز 3,915
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,055 3,669
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 113.535 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12 3,767 3,775 50,000 1
2 7,615 3,762 3,784 5,000 1
1 42,000 3,760 3,786 30 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65