قیمت پایانی تغییر درصد
3,232 47.00 1.48

داده ها

آخرین معامله 3,268 83.00 2.61
قیمت پایانی 3,232 47.00 1.48
اولین قیمت 3,235
قیمت دیروز 3,185
بازه روز 3,278 3,121
قیمت مجاز 3,383 3,061
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 469
حجم معاملات 2.924 میلیون
ارزش معاملات 9.449 میلیارد
ارزش بازار 93.728 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 688,148 2.224 میلیون
حقوقی 2.235 میلیون 700,000
تعداد خرید فروش
مجموع 66 160
حقیقی 63 159
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 4.962 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 29,929 3,265 3,267 30,000 1
1 250 3,263 3,268 3,973 1
1 5,994 3,262 3,269 15,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/27)

65