قیمت پایانی تغییر درصد
4,905 129.00 2.56

داده ها

آخرین معامله 4,950 84.00 1.67
قیمت پایانی 4,905 129.00 2.56
اولین قیمت 5,050
قیمت دیروز 5,034
بازه روز 5,130 4,820
قیمت مجاز 5,285 4,783
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 238
حجم معاملات 1.748 میلیون
ارزش معاملات 8.575 میلیارد
ارزش بازار 142.245 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 825,128 951,566
حقوقی 923,186 796,748
تعداد خرید فروش
مجموع 57 65
حقیقی 55 62
حقوقی 2 3
تغییر حقوقی به حقیقی 620.178 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,777 4,850 5,000 121,300 4
1 3,000 4,811 5,016 6,026 1
1 3,000 4,805 5,019 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65