داده ها

آخرین معامله 3,850 66.00 1.69
قیمت پایانی 3,894 22.00 0.56
اولین قیمت 3,959
قیمت دیروز 3,916
بازه روز 3,959 3,822
قیمت مجاز 3,383 3,061
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 163
حجم معاملات 809,947
ارزش معاملات 3.154 میلیارد
ارزش بازار 112.926 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 718,246 625,211
حقوقی 111,000 204,035
تعداد خرید فروش
مجموع 81 45
حقیقی 79 43
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 362.278 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,194 3,842 3,850 13,808 3
1 1,000 3,841 3,880 8,000 2
2 23,249 3,830 3,885 17,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65