داده ها

آخرین معامله 3,230 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,236 6.00 0.19
اولین قیمت 3,278
قیمت دیروز 3,230
بازه روز 3,278 3,191
قیمت مجاز 3,383 3,061
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 378
حجم معاملات 2.601 میلیون
ارزش معاملات 8.419 میلیارد
ارزش بازار 93.844 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 431,890 2.201 میلیون
حقوقی 2.17 میلیون 400,000
تعداد خرید فروش
مجموع 65 102
حقیقی 63 101
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 5.726 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 205 3,201 3,230 89,792 2
2 3,942 3,200 3,234 4,000 1
1 4,995 3,197 3,235 24,100 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65