قیمت پایانی تغییر درصد
3,900 16.00 0.41

داده ها

آخرین معامله 3,850 66.00 1.69
قیمت پایانی 3,900 16.00 0.41
اولین قیمت 3,959
قیمت دیروز 3,916
بازه روز 3,959 3,850
قیمت مجاز 3,383 3,061
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 135
حجم معاملات 735,787
ارزش معاملات 2.869 میلیارد
ارزش بازار 113.1 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 624,787 559,243
حقوقی 111,000 176,544
تعداد خرید فروش
مجموع 72 37
حقیقی 70 36
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 255.622 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 3,849 3,885 7,986 1
2 2,000 3,848 3,886 7,500 1
2 2,300 3,831 3,888 23,077 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65