داده ها

آخرین معامله 3,156 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,156 0.00 0.00
اولین قیمت 3,156
قیمت دیروز 3,156
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,904 2,628
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 74.987 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 3,156 0 0 0
3 90,665 3,007 0 0 0
1 375 2,680 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/24)

65