تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بابک مس ایرانیان)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فولاد بوتیای ایرانیان)
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (سهامی خاص))(اصلاحیه)
آگهی ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) (به پیوست)
PDF
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه)
مجموع موارد: 149 عدد در 17 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
3,870 29.00 0.76

داده ها

آخرین معامله 3,730 111.00 2.89
قیمت پایانی 3,870 29.00 0.76
اولین قیمت 3,885
قیمت دیروز 3,841
بازه روز 3,920 3,705
قیمت مجاز 4,033 3,649
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 787
حجم معاملات 6.22 میلیون
ارزش معاملات 24.076 میلیارد
ارزش بازار 112.23 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 673,983 5.428 میلیون
حقوقی 5.547 میلیون 792,556
تعداد خرید فروش
مجموع 71 186
حقیقی 66 181
حقوقی 5 5
تغییر حقوقی به حقیقی 18.398 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 3,712 3,730 494 1
2 18,282 3,711 3,740 490 1
1 19,027 3,710 3,745 5,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65