اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فولاد زرند ایرانیان)
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بابک مس ایرانیان)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فولاد بوتیای ایرانیان)
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (سهامی خاص))(اصلاحیه)
مجموع موارد: 152 عدد در 17 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
3,230 45.00 1.41

داده ها

آخرین معامله 3,245 60.00 1.88
قیمت پایانی 3,230 45.00 1.41
اولین قیمت 3,235
قیمت دیروز 3,185
بازه روز 3,278 3,121
قیمت مجاز 3,383 3,061
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 650
حجم معاملات 4.368 میلیون
ارزش معاملات 14.111 میلیارد
ارزش بازار 93.67 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.472 میلیون 2.968 میلیون
حقوقی 2.896 میلیون 1.4 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 108 206
حقیقی 105 205
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 4.832 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 3,254 3,254 58,316 5
1 3,020 3,202 3,260 45,290 2
2 36,419 3,200 3,265 5,233 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/27)

65