قیمت پایانی تغییر درصد
2,564 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,550 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,564 0.00 0.00
اولین قیمت 2,552
قیمت دیروز 2,564
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,684 2,430
بازه هفته 2,859 2,757
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 60.921 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,100 2,531 2,550 15,418 1
1 3,048 2,530 2,560 20,000 1
1 100,000 2,519 2,568 18,598 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65