قیمت پایانی تغییر درصد
4,747 6.00 0.13

داده ها

آخرین معامله 4,758 5.00 0.11
قیمت پایانی 4,747 6.00 0.13
اولین قیمت 4,840
قیمت دیروز 4,753
بازه روز 4,849 4,625
قیمت مجاز 4,990 4,516
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 110
حجم معاملات 1.319 میلیون
ارزش معاملات 6.261 میلیارد
ارزش بازار 137.663 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 113,522 428,155
حقوقی 1.205 میلیون 890,731
تعداد خرید فروش
مجموع 27 32
حقیقی 26 31
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.494 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 2,381 4,750 4,758 17,750 1
1 3,222 4,711 4,760 33,000 1
1 480 4,710 4,768 10,600 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65