قیمت پایانی تغییر درصد
3,865 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,790 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,865 0.00 0.00
اولین قیمت 3,900
قیمت دیروز 3,865
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,383 3,061
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 112.085 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,000 3,788 3,897 17,200 1
1 4,000 3,778 3,900 10,000 1
1 1,000 3,768 3,930 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)

65