قیمت پایانی تغییر درصد
2,777 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,798 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,777 0.00 0.00
اولین قیمت 2,954
قیمت دیروز 2,777
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,383 3,061
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 80.533 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,775 2,798 13,955 1
1 5,000 2,768 2,800 3,000 1
2 20,753 2,755 2,819 25,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/25)

65