قیمت پایانی تغییر درصد
5,204 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,251 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,204 0.00 0.00
اولین قیمت 5,080
قیمت دیروز 5,204
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,343 3,931
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5115532
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.643 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 388 4,690 5,430 20,000 1
2 1,424 4,600 5,555 191 1
1 2,000 4,557 5,728 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65