داده ها

آخرین معامله 4,395 72.00 1.61
قیمت پایانی 4,308 159.00 3.56
اولین قیمت 4,440
قیمت دیروز 4,467
بازه روز 4,450 4,244
قیمت مجاز 4,690 4,244
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4234764
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 119
حجم معاملات 322,822
ارزش معاملات 1.391 میلیارد
ارزش بازار 3.016 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 324,322 324,322
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 50 17
حقیقی 50 17
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,043 4,245 4,395 500 1
5 15,494 4,244 4,396 4,800 1
2 1,002 4,220 4,400 9,100 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65