قیمت پایانی تغییر درصد
6,270 140.00 2.18

داده ها

آخرین معامله 6,190 220.00 3.43
قیمت پایانی 6,270 140.00 2.18
اولین قیمت 6,520
قیمت دیروز 6,410
بازه روز 6,520 6,116
قیمت مجاز 4,343 3,931
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6163410
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 596
حجم معاملات 1.933 میلیون
ارزش معاملات 12.121 میلیارد
ارزش بازار 4.389 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.783 میلیون 1.933 میلیون
حقوقی 150,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 252 159
حقیقی 251 159
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 940.5 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 6,161 6,190 1,689 1
1 750 6,155 6,199 16,000 1
2 23,200 6,153 6,238 320 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65