قیمت پایانی تغییر درصد
6,674 322.00 4.60

داده ها

آخرین معامله 6,647 349.00 4.99
قیمت پایانی 6,674 322.00 4.60
اولین قیمت 6,912
قیمت دیروز 6,996
بازه روز 6,988 6,647
قیمت مجاز 7,345 6,647
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6560542
تعداد سهام 990 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 396,000

معاملات

تعداد معاملات 275
حجم معاملات 956,057
ارزش معاملات 6.381 میلیارد
ارزش بازار 6.607 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 856,057 956,057
حقوقی 100,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 104 86
حقیقی 103 86
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 667.4 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 6,647 6,647 20,963 1
1 150 6,634 6,747 700 1
0 0 0 6,765 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65