داده ها

آخرین معامله 5,820 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,783 0.00 0.00
اولین قیمت 5,699
قیمت دیروز 5,783
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,820 5,266
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5684689
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.048 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,710 5,820 0 0 0
1 979 5,819 0 0 0
1 950 5,818 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65