داده ها

آخرین معامله 5,383 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,401 0.00 0.00
اولین قیمت 5,383
قیمت دیروز 5,401
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,343 3,931
بازه هفته 6,100 5,620
بازه سال - -
P/E 5309183
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.781 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 43,263 5,383 5,468 5,000 1
0 0 0 5,480 3,000 1
0 0 0 5,490 51,490 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65