قیمت پایانی تغییر درصد
15,525 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,779 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,525 0.00 0.00
اولین قیمت 14,999
قیمت دیروز 15,525
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,779 14,277
بازه هفته 15,779 12,210
بازه سال - -
P/E 15261075
تعداد سهام 990 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 396,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.37 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
35 682,745 15,779 0 0 0
1 1,795 15,531 0 0 0
1 5,000 15,510 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65